Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 02.04.13 - PS 24/13-Årsmelding Verdal ungdomsråd 2012

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/747 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 02.04.13  24/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2012 til orientering.

Vedlegg:
Årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2012.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Årsmelding for Verdal Ungdomsråd for 2012 ble behandlet og godkjent av ungdomsrådet i møte 14. mars. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Det vises til vedlagte årsmelding.

 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.03.2013 09:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS