Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyrfet 15.12.14- PS 105/14 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2015

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/8650 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 15.12.2014 105/14

 

Rådmannens innstilling:
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering. 

Vedlegg:
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2015  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 25.11.14:

Kontrollutvalgets vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2015 for sin virksomhet i 2015, med den justering som fremkom i møte.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2015 for sin virksomhet i 2015.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Kontrollutvalgets behandling

Forslag til vedtak i møtet

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2015 for sin virksomhet i 2015, med den justering som fremkom i møte.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2015 for sin virksomhet i 2015, med den justering som fremkom i møte.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Vedlegg
Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2015.

Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2015 følger vedlagt denne saken.

Årsplanen for 2015 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2015.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

Vurdering
Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte..
 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.12.2014 11:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS