Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 16.12.13 - PS 82/13 Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra 01. 01.2014

Saksbehandler : Per Arne Kolberg

Arkivref : 2013/510 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.13 106/13
Kommunestyret 16.12.13  82/13 

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 

INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2014.

  

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2014.

Vedlegg:
Forslag til reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune fra 01.01.2014.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Gjeldende vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune.

Saksopplysninger:
Gjeldende vedtekter for eiendomsskattetakster i Verdal kommune ble vedtatt i kommunestyret i møte 02.04.13 som sak 20/13. Det har i ettertid blitt oppdaget en feil henvisning i paragraf 1.1.

Denne feilen er nå rettet opp i forslag til reviderte vedtekter, i tillegg til at det er gjort en del endringer av språklig art.

For øvrig er det ingen reelle endringer i de nye vedtektene.

 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.12.2013 10:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS