Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Temadag kommunestyret 18.03.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.03.2013
Tid           : 09:00 - 15:15
Til stede  : 29 ved møtets start. Einar Asbjørn Tromsdal fikk permisjon mellom kl. 09:45 og kl. 10:20. Til stede: 28 representanter. Pål Sverre Fikse møtte kl. 10:50. Til stede: 30 representanter. Karl Bernhard Hoel fikk permisjon fra kl. 13:00. Til stede 29 representanter.

 

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF

Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 16/13 Folkevalgtopplæring - Temadag Verdal kommunestyre 18.03.13 - kommunedelplan Tromsdalen Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets temadag 18.03.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei   
Rolf Tømmerås DNA Medlem Nei  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Andor Jermstad SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei   
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei   
Johannes Rosvold V Medlem Ja   
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja   
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Møtte for Anne Grete L. Valbekmo
Grethe Dyrstad V Vara Ja Møtte for Brita Kleven Thorsvik

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

Ordfører startet med følgende:
Dette er en folkevalgtopplæring, men gjennomføres som et formelt møte. Det er derfor en del eksterne innledere som bidrar gjennom hele møtet. Praksisen er at slike innledninger skjer før møtet er satt, men ved denne anledningen vil de skje i et formelt satt møte. Det er også følgende endring på programmet: Verdalskalk vil stille med direktør Olav Markussen i tillegg til Håkon Mork. Ordfører ba kommunestyret slutte seg til dette.

Ved votering ble ovenstående enstemmig vedtatt.

Det ble i løpet av møtet foreslått, av ordfører, følgende endring i programmet:

Liv Øverås deltar som foredragsholder sammen med Nils Georg Leirset - med opprinnelig tidsramme.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Rådmann orienterte om praktisk gjennomføring av møtet.

 

 

PS 16/13 Folkevalgtopplæring - Temadag Verdal kommunestyre 18.03.13 - kommunedelplan TromsdalenTil toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 18.03.2013

BEHANDLING:
Følgende innledninger ble gitt:

Kommunens rolle i arealforvaltningen:

Planmyndighetens rolle:

Næringsaktørene:

Grunneiere:

Interessenter:

 

Det ble gjennomført spørsmålsrunde etter hver bolk.

 

 

Publisert: 18.02.2013 09:32 Sist endret: 23.07.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS