Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.10.2011

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN 2011-2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.10.2011
Tid           : 18:00 - 18:50 
Til stede  : 35 representanter  

Utdelt i møtet:

 1. Verdal kommunes jakkemerke.
 2. Nøkkelbånd.
 3. Reglement kommunestyret.
 4. Reglement folkevalgtes arbeidsvilkår.
 5. Kommuneloven.
 6. Forvaltningsloven.
 7. Offentleglova.
 8. Reiseregningsskjema.
 9. Skjema – erklæring tapt arbeidsfortjeneste
 10. Personskjema – skal leveres inn snarest til sekretariatet.
 11. Skjema – krav om lønnsrefusjon.

I tillegg ble valgnemndas innstilling og lister for valg til formannskap utdelt.

 
Sakliste som PDF        Protokoll som PDF 
Sakliste som Word      Protokoll som Word    Videoopptak fra møtet  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 066/11 Godkjenning av møteprotokoll  29.08.11 Protokoll
PS 067/11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011 - Valgoppgjør  Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 068/11 Valg av formannskap for perioden 2011-2015  Saksframlegg 
Vedlegg 1  
Protokoll
PS 069/11 Valg av ordfører for perioden 2011-2015 Saksframlegg 
Protokoll
PS 070/11 Valg av varaordfører for perioden 2011-2015  Saksframlegg Protokoll
PS 071/11 Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret for perioden 2011-2015 Saksframlegg 
Protokoll
PS 072/11 Valg av representanter til KS sine organer for perioden 2011-2015 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 073/11 Valg av kontrollutvalg og komiteer for perioden 2011-2015 Saksframlegg Protokoll
PS 074/11 Opplæring av folkevalgte valgt for perioden 2011-2015 Saksframlegg Protokoll
PS 075/11 Orientering - Protokoll
       

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 17.10.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjell Wold SIgurdsen
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for John Herm,ann
Charlotte Fætten Aakerhus H Varamedlem Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Silje Heggdal Sjøvold H Varamedlem Ja Møtte for Britt Tove Klevmo
Jørgen Erik Baumfelder SP Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

Før møtet ble satt var det kulturinnslag ved kulturskolen - se video av innslaget her. (Espen og Sven-Øyvind spiller saxofon)

Ordfører ønsket det nye kommunestyret velkommen til det 63. ordinære kommunestyret i Verdal kommune. 

  
 
PS 066/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 29. august 2011 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29. august 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 067/11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011 - Valgoppgjør      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
Kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget for 2011 er gyldig.  
 
 
 
 
PS 068/11 Valg av formannskap for perioden 2011-2015    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

 

 

BEHANDLING: 
Leder i valgnemnda, Ole Gunnar Hallager, gjennomgikk valgnemndas innstilling.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til valgnemndas innstilling om at forholdstallsprinsippet legges til grunn ved de valg som skal foretas, men at valget praktisk gjennomføres som flertallsvalg (avtalevalg, jfr. Kommunelovens § 38a). Dette betyr at innstillingen må vedtas enstemmig av kommunestyret.

Ole Gunnar Hallager ba om at valg av formannskap avholdes som forholdsvalg.

Torill Elverum og Karl Bernhard Hoel ble oppnevnt som tellemannskap.

Det ble framsatt følgende listeforslag:

Liste A: Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Kristin Johanne Hildrum (AP)
 3. Ole Gunnar Hallager (AP)
 4. Astrid Tromsdal (AP)
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 6. Ove Morten Haugan (AP)
 7. Berit Gustad Nessø (AP)
 8. Lennart Johansson (AP)
 9. Torill Elverum (AP)'
 10. Kjell Woll Sigurdsen (AP)

Liste B: Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti

 1. Marit Voll Skrove (SP)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Trude Holm (SP)
 4. Anita Karlsen (SV)
 5. Karl Bernhard Hoel (SP)
 6. Vigdis Haldorsen (SP)

Liste C: Fellsliste Fremskrittspartiet/Venstre

 1. Berit Musum (FRP)
 2. Brita Kleven Thorsvik (V)
 3. Signar Musum (FRP)
 4. Johannes Rosvold (V)

Liste D: Høyre

 1. Anne Grete Valbekmo
 2. Knut Snorre Sandnes
 3. Arild Kvernmo Pedersen
 4. Britt Tove Klevmo

Samtlige listeforslag ble enstemmig godkjent av kommunestyret.

Det ble foretatt skriftlig votering.

Det ble først registrert hvor mange stemmer den enkelte lista hadde fått.

Denne registreringa ga følgende resultat:

 • Liste A: 18 stemmer.
 • Liste B: 8 stemmer.
 • Liste C: 5 stemmer.
 • Liste D: 4 stemmer.

Mandatfordelingen i formannskapet for perioden 2011-2015 blir da som følger:

Mandatfordeling
ListeDivisjon 1Divisjon 2Divisjon 3Divisjon 4Divisjon 5
Liste A: AP/KRF 18 (1) 9 (2) 6 (4) 4.5 (6) 3,8 (9)
Liste B: SP/SV 8 (3) 4 (7)      
Liste C: FRP/V 5 (5) 2,5      
Liste D: H 4 (8) 2      

Fordelingen i formannskapet blir da slik:

Fellesliste A:
AP/KRF får følgende mandater: Nr. 1, 2, 4, 6 og 9 = 5 representanter.
Fellesliste B:
SP/SV får følgende mandater: Nr. 3 og 7 = 2 representanter.
Fellesliste C:
FRP/V får følgende mandater: Nr. 5 = 1 representant.
Fellesliste D:
H får følgende mandater: Nr. 8. = 1 representant.

Totalt = 9 representanter.

Herved er samtlige 9 representanter i formannskapet besatt.

Listenes kandidater fikk da følgende stemmetall:

Liste A: Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti

 1. Bjørn Iversen (AP)  18 stemmer
 2. Kristin Johanne Hildrum (AP) 18 stemmer
 3. Ole Gunnar Hallager (AP) 18 stemmer
 4. Astrid Tromsdal (AP)  18 stemmer
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 18 stemmer
 6. Ove Morten Haugan (AP) 18 stemmer
 7. Berit Gustad Nessø (AP)  18 stemmer
 8. Lennart Johansson (AP)  18 stemmer
 9. Torill Elverum (AP)  18 stemmer
 10. Kjell Woll Sigurdsen (AP) 18 stemmer

Liste B: Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti

 1. Marit Voll Skrove (SP)  8 stemmer
 2. Pål Sverre Fikse (SP)  8 stemmer
 3. Trude Holm (SP)   8 stemmer
 4. Anita Karlsen (SV)  8 stemmer
 5. Karl Bernhard Hoel (SP)  8 stemmer
 6. Vigdis Haldorsen (SP)  8 stemmer

Liste C: Fellsliste Fremskrittspartiet/Venstre

 1. Berit Musum (FRP)  5 stemmer
 2. Brita Kleven Thorsvik (V) 5 stemmer
 3. Signar Musum (FRP)  5 stemmer
 4. Johannes Rosvold (V)  5 stemmer

Liste D: Høyre

 1. Anne Grete Valbekmo  4 stemmer
 2. Knut Snorre Sandnes  4 stemmer
 3. Arild Kvernmo Pedersen  4 stemmer
 4. Britt Tove Klevmo  4 stemmer

Til slutt ble hver listes plasser besatt med de kandidater som hadde fått flest stemmer i følgende rekkefølge etter stemmetall og plassering på lista.
  
 
VEDTAK:  
Verdal formannskap med varamedlemmer for perioden 2011-2015:

Liste A: Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Kristin Johanne Hildrum (AP)
 3. Ole Gunnar Hallager (AP)
 4. Astrid Tromsdal (AP)
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF)

Varamedlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP)
 2. Berit Gustad Nessø (AP)
 3. Lennart Johansson (AP)
 4. Torill Elverum (AP)
 5. Kjell Woll Sigurdsen (AP)

Liste B: Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti

Medlemmer:

 1. Marit Voll Skrove (SP)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)

Varamedlemmer:

 1. Trude Holm (SP)
 2. Anita Karlsen (SV)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Vigdis Haldorsen (SP)

Liste C: Fellsliste Fremskrittspartiet/Venstre

Medlem:

 1. Berit Musum (FRP)

Varamedlemmer:

 1. Brita Kleven Thorsvik (V)
 2. Signar Musum (FRP)
 3. Johannes Rosvold (V)

Liste D: Høyre

Medlem:

 1. Anne Grete Valbekmo

Varamedlemmer:

 1. Knut Snorre Sandnes
 2. Arild Kvernmo Pedersen
 3. Britt Tove Klevmo

 
 
 
PS 069/11 Valg av ordfører for perioden 2011-2015      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti v/Ole Gunnar Hallager foreslo Bjørn Iversen som ordfører i Verdal kommune for perioden 2011-2015. Ba også om skriftlig votering.

Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/FRP/Venstre/Høyre v/Pål Sverre Fikse foreslo Marit Voll Skrove som ordfører i Verdal kommune for perioden 2011-2015.

Det ble foretatt skriftlig votering med følgende resultat:

 • Bjørn Iversen – 18 stemmer.
 • Marit Voll Skrove – 17 stemmer.

  
VEDTAK: 
Som ordfører i Verdal kommune for perioden 2011-2015 ble valgt Bjørn Iversen med 18 stemmer.

17  stemmer ble avgitt for Marit Voll Skrove.
 
  
 
 
PS 070/11 Valg av varaordfører for perioden 2011-2015      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

BEHANDLING: 
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti v/Ole Gunnar Hallager foreslo Kristin Johanne Hildrum som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2011-2015.

Det ble foretatt skriftlig votering med følgende resultat:

 • Kristin Johanne Hildrum – 23 stemmer. 12 stemte blankt.

 
VEDTAK: 
Som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2011-2015 ble valgt Kristin Johanne Hildrum med 23 stemmer. 12 stemte blankt. 
 
 
 
 
 
PS 071/11 Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret for perioden 2011-2015      Til toppen av siden

 

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING: 
Valgnemndas innstilling ble utdelt.

 

Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til samkommunestyret for 2011-2015:

 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:     

 1. Bjørn Iversen (AP)   
 2. Kristin J. Hildrum (AP)   
 3. Kjetil Aarstad (AP)   
 4. Lennart Johansson (AP)   
 5. Linn Beate Tromsdal (AP)  

Varamedlemmer:

 1. Håkon Hafell (KrF)
 2. Anne Grytbakk (AP)
 3. Jonny Arild Haugan (AP)
 4. Kirsten Johansson Malmo (AP)
 5. Kjell Woll Sigurdsen (AP)

Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:     

 1. Marit Voll Skrove (SP)   
 2. Anne Segtnan (SP)   

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Trude Holm (SP)
 4. Andor Jermstad (SP)

Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:

Medlem:     

 1. Johannes Rosvold (V)   

Varamedlemmer:

 1. John Hermann (FRP)
 2. Brita Kleven Thorsvik (V)
 3. Signar Musum (FRP)

Høyre:

Medlem:     

 1. Anne Grete Valbekmo   

Varamedlemmer:

 1. Knut Snorre Sandnes
 2. Silje Sjøvold
 3. Britt Tove Klevmo

Det ble votert med følgende resultat:

 • Medlemmer– enstemmig.
 • Varamedlemmer - enstemmig
 • Leder – enstemmig.
 • Nestleder – enstemmig.

 
VEDTAK:
Medlemmer og varamedlemmer i samkommunestyret for valgperioden 2011-2015: 

 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:     

 1. Bjørn Iversen (AP)   
 2. Kristin J. Hildrum (AP)   
 3. Kjetil Aarstad (AP)   
 4. Lennart Johansson (AP)   
 5. Linn Beate Tromsdal (AP)  

Varamedlemmer:

 1. Håkon Hafell (KrF)
 2. Anne Grytbakk (AP)
 3. Jonny Arild Haugan (AP)
 4. Kirsten Johansson Malmo (AP)
 5. Kjell Woll Sigurdsen (AP)

Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:     

 1. Marit Voll Skrove (SP)   
 2. Anne Segtnan (SP)   

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Trude Holm (SP)
 4. Andor Jermstad (SP)

Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:

Medlem:     

 1. Johannes Rosvold (V)   

Varamedlemmer:

 1. John Hermann (FRP)
 2. Brita Kleven Thorsvik (V)
 3. Signar Musum (FRP)

Høyre:

Medlem:     

 1. Anne Grete Valbekmo   

Varamedlemmer:

 1. Knut Snorre Sandnes
 2. Silje Sjøvold
 3. Britt Tove Klevmo

 
 
 
 
PS 072/11 Valg av representanter til KS sine organer for perioden 2011-2015      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING: 
Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til KS organer for valgperioden 2011-2015:

 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:      

 1. Bjørn Iversen (AP)    
 2. Tor-Petter Abelsen (KRF)   

Varamedlemmer:

 1. Kristin Johanne Hildrum (AP)
 2. Svein Jørgen Svensson (AP)

Fellesliste Høyre/Venstre/Sosialistisk Venstreparti/Fremskrittspartiet/Senterpartiet:

Medlem:      

 1. Marit Voll Skrove (SP)   

Varamedlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo (H)
 2. John Hermann (FRP)
 3. Brita Kleven Thorsvik (V)

Votering:
Medlemmer – enstemmig vedtatt.
Varamedlemmer – enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Medlemmer og varamedlemmer til KS organer for perioden 2011-2015: 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:      

 1. Bjørn Iversen (AP)    
 2. Tor-Petter Abelsen (KRF)   

Varamedlemmer:

 1. Kristin Johanne Hildrum (AP)
 2. Svein Jørgen Svensson (AP)

Fellesliste Høyre/Venstre/Sosialistisk Venstreparti/Fremskrittspartiet/Senterpartiet:

Medlem:      

 1. Marit Voll Skrove (SP)   

Varamedlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo (H)
 2. John Hermann (FRP)
 3. Brita Kleven Thorsvik (V)

 
 
 
 
PS 073/11  Valg av kontrollutvalg og komiteer for perioden 2011-2015     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING: 
Valgnemnda har foreslått følgende medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget og komiteene for valgperioden 2011-2015:

 

Kontrollutvalg:

 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:      

 1. Rolf Tømmerås (AP)    
 2. Marita Nergård Gustad (KRF)   
 3. Bjørn Holmli (AP)   

Varamedlemmer:

 1. Jon Sellæg (AP)
 2. Svein J. Svensson (AP)
 3. Gerd Janne Kristoffersen (AP)

Fellesliste Høyre/Venstre/Sosialistisk Venstreparti/Fremskrittspartiet/Senterpartiet:

Medlemmer:      

 1. Lars Gunnar Marken, leder (V)   
 2. Kristine Karlgård, nestleder (SP)   

Varamedlemmer:

 1. Nils Georg Leirset (V)
 2. Ole Vatten (FRP)
 3. Hilde Gunn Slottemo (SV)
 4. Siri-Gunn Vinne (SP)

Komité plan og samfunn:

 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:      

 1. Ove Morten Haugan, leder (AP)   
 2. Berit Gustad Nessø, nestleder (AP)  
 3. Kjetil Aarstad (AP)    
 4. Linn Beate Tromsdal (AP)   
 5. Trine Reitan (AP)     

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Kirsten Johansson Malmo (AP)
 3. Thor Bertil Granum (AP)
 4. John Sundby (KRF)
 5. Kristine Nordtømme (AP)

Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:      

 1. Karl Bernhard Hoel (SP)    
 2. Vigdis Haldorsen (SP)    

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Andor Jermstad (SP)
 3. Anne Segtnan (SP)
 4. Marit Voll Skrove (SP)

Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:

Medlem:      

 1. Johannes Rosvold (V)    

Varamedlemmer:

 1. Knut Fortun (FRP)
 2. Anita Prestmo (V)
 3. Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP)

Høyre:

Medlem:      

 1. Arild Kvernmo Pedersen   

Varamedlemmer:

 1. Silje Sjøvold
 2. Ann Maj Hovdahl Holmli
 3. Oddbjørg Grønn

Komité mennesker og livskvalitet:

 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:      

 1. Kristin Johanne Hildrum, leder (AP)  
 2. Lennart Johansson (AP)    
 3. Torill Elverum (AP)    
 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)   
 5. Rigmor Hafell, nestleder (KRF)   

Varamedlemmer:

 1. Jonny Arild Haugan (AP)
 2. Dagny Kolberg Okkenhaug (KRF)
 3. Torunn Agnethe Rotmo (AP)
 4. Terje Rennemo (AP)
 5. Astrid Tromsdal (AP)

Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:      

 1. Anita Karlsen (SV)    
 2. Pål Sverre Fikse (SP)    

Varamedlemmer:

 1. Trude Holm (SP)
 2. Anette Tiller (SP)
 3. Terje Aksnes (SP)
 4. Karl Bernhard Hoel (SP)

Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:

Medlem:      

 1. Tore Landstad (FRP)     

Varamedlemmer:

 1. Brita Kleven Thorsvik (V)
 2. Monika Sjømæling (FRP)
 3. Bjørn Stian Hojem (V)

Høyre:

Medlem:      

 1. Charlotte Aakerhus     

Varamedlemmer:

 1. Oddbjørg Grønn
 2. Arild Kvernmo Pedersen
 3. Anne Grete Valbekmo

Votering:
Ved votering fikk valgnemndas innstilling på kontrollutvalg følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt.

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på komité plan og samfunn følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt.

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på komité mennesker og livskvalitet følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Kontrollutvalg, komité plan og samfunn og komité mennesker og livskvalitet for valgperioden 2011-2015:

 

Kontrollutvalg:

 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:      

 1. Rolf Tømmerås (AP)    
 2. Marita Nergård Gustad (KRF)   
 3. Bjørn Holmli (AP)   

Varamedlemmer:

 1. Jon Sellæg (AP)
 2. Svein J. Svensson (AP)
 3. Gerd Janne Kristoffersen (AP)

Fellesliste Høyre/Venstre/Sosialistisk Venstreparti/Fremskrittspartiet/Senterpartiet:

Medlemmer:      

 1. Lars Gunnar Marken, leder (V)   
 2. Kristine Karlgård, nestleder (SP)   

Varamedlemmer:

 1. Nils Georg Leirset (V)
 2. Ole Vatten (FRP)
 3. Hilde Gunn Slottemo (SV)
 4. Siri-Gunn Vinne (SP)

Komité plan og samfunn:

 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:      

 1. Ove Morten Haugan, leder (AP)   
 2. Berit Gustad Nessø, nestleder (AP)  
 3. Kjetil Aarstad (AP)    
 4. Linn Beate Tromsdal (AP)   
 5. Trine Reitan (AP)     

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Kirsten Johansson Malmo (AP)
 3. Thor Bertil Granum (AP)
 4. John Sundby (KRF)
 5. Kristine Nordtømme (AP)

Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:      

 1. Karl Bernhard Hoel (SP)    
 2. Vigdis Haldorsen (SP)    

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Andor Jermstad (SP)
 3. Anne Segtnan (SP)
 4. Marit Voll Skrove (SP)

Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:

Medlem:      

 1. Johannes Rosvold (V)    

Varamedlemmer:

 1. Knut Fortun (FRP)
 2. Anita Prestmo (V)
 3. Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP)

Høyre:

Medlem:      

 1. Arild Kvernmo Pedersen   

Varamedlemmer:

 1. Silje Sjøvold
 2. Ann Maj Hovdahl Holmli
 3. Oddbjørg Grønn

Komité mennesker og livskvalitet:

 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:      

 1. Kristin Johanne Hildrum, leder (AP)  
 2. Lennart Johansson (AP)    
 3. Torill Elverum (AP)    
 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)   
 5. Rigmor Hafell, nestleder (KRF)   

Varamedlemmer:

 1. Jonny Arild Haugan (AP)
 2. Dagny Kolberg Okkenhaug (KRF)
 3. Torunn Agnethe Rotmo (AP)
 4. Terje Rennemo (AP)
 5. Astrid Tromsdal (AP)

Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:      

 1. Anita Karlsen (SV)    
 2. Pål Sverre Fikse (SP)    

Varamedlemmer:

 1. Trude Holm (SP)
 2. Anette Tiller (SP)
 3. Terje Aksnes (SP)
 4. Karl Bernhard Hoel (SP)

Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:

Medlem:      

 1. Tore Landstad (FRP)     

Varamedlemmer:

 1. Brita Kleven Thorsvik (V)
 2. Monika Sjømæling (FRP)
 3. Bjørn Stian Hojem (V)

Høyre:

Medlem:      

 1. Charlotte Aakerhus     

Varamedlemmer:

 1. Oddbjørg Grønn
 2. Arild Kvernmo Pedersen
 3. Anne Grete Valbekmo

 
 
 
 

PS 074/11  Opplæring av folkevalgte valgt for perioden 2011-2015     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar å benytte seg av KS Folkevalgtprogram 2011-2015.
 2. Første del av opplæringen vil bli 15. og 16. november 2011.
 3. Det tegnes abonnement på tidsskriftet ”Kommunal Rapport” for medlemmer i kommunestyret, og for de medlemmer i kontrollutvalget, komiteene  og administrasjonsutvalget som ikke er medlemmer i kommunestyret. 
   
   
   

 
PS 075/11 Orientering     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.10.2011 - Se video.

  

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Første formannskap settes torsdag 27. oktober. Normalt skal dette starte kl. 09.00, men pga møte i forbindelse med E6/Jernbane Steinkjer-Trondheim, blir dette møtet først kl. 14.00 samme dag. 
Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 23.07.2021 12:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS