Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

120/12 Møteplan kontrollutvalg 2013

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2012/8621 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 17.12.12 120/12
 

Rådmannens innstilling:
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.


Vedlegg:
Kontrollutvalgets årsplan for 2013.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 20.11.2012

Kontrollutvalgets vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013 for sin virksomhet i 2013.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013 for sin virksomhet i 2013.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Kontrollutvalgets behandling
Forslag i møtet

 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013 for sin virksomhet i 2013.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013 for sin virksomhet i 2013.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Vedlegg
Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013.

Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2013 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2013.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året. Det foreslås at kontrollutvalget inviterer ordføreren og rådmannen til en gjensidig orientering og dialog. For at kontrollutvalget skal kunne holde seg informert om viktige sider ved kommunens virksomhet legges det opp til faste orienteringer fra administrasjonen, se også vedlegg til årsplanen.

Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

Vurdering:
Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering. 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 07.12.2012 12:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS