Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

16/12-Status helse og velferd 11

Statusrapport helse og velferd 2011

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2012/274

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 15.02.2012 8/12
Formannskapet 16.02.2012 22/12
Kommunestyret 27.02.2012 16/12

  

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite for mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:
Statusrapport helse og velferd 2011 tas til orientering. 
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2012

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder velferd, Kristin Bratseth, redegjorde kort for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 
Statusrapport helse og velferd 2011 tas til orientering 
     Til toppen av siden

Rådmannen innstilling:
Statusrapport helse og velferd 2011 tas til orientering.

Vedlegg:
Statusrapport helse og velferd 2011 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
For å legge til rette for at politikere og andre i Verdal kommune skal ha kunnskap og oversikt om faktaforhold og status innenfor helse og velferdsområdet er det utarbeidet en statusrapport som beskriver dette pr desember 2011.

Dette er en rapport som kan bidra til å gi en kunnskapsplattform. Det er brukt statistikk og data fra grunnlagsdokumentet, fagsystem og manuelle registreringer. Rapporten er ment å beskrive eksisterende organisering og tjenesteproduksjon innenfor området på ett bestemt tidspunkt. Rapporten inneholder også noen betraktninger rundt de største utfordringsområdene, men er ikke ment å være en plan for mål og tiltak i planperioden. Den kan imidlertid brukes som grunnlag for et slikt arbeid.

Rapporten er forelagt de aktuelle virksomhetslederne for kvalitetssikring og innspill i forhold til faktainformasjonen.

Det kan vurderes å bruke statusrapporten som grunnlag for årlig rapportering, hvor endringer beskrives for det aktuelle år. Helhetlig revisjon av statusrapporten kan gjøres hvert 4. år. 

Vurdering:
Rådmannen anser det som viktig at både politikere, ansatte og andre aktører har en solid kunnskapsplattform i forhold til tjenesteområdet. Helse- og velferdsområdet i Verdal kommune er omfattende, og kan være utfordrende å få oversikt over. Statusrapporten kan gi kunnskap om og oversikt over organisering, aktivitet og omfanget av tjenester på et gitt tidspunkt.
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 31.01.2022 13:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS