Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

17/12-Utbygging personalrom

Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2010/8311 - /H41

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite plan og samfunn 14.02.2012 13/12
Formannskapet 16.02.2012 21/12
Kommunestyret 27.02.2012 17/12

   

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING:
Sluttrapport utbygging av personalrom omsorgsboliger Lysgård tas til orientering.
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim, Teknisk drift, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:  
Sluttrapport utbygging av personalrom omsorgsboliger Lysgård tas til orientering. 
     Til toppen av siden

Rådmannen foreslår at Komite plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:
Sluttrapport utbygging av personalrom omsorgsboliger Lysgård tas til orientering

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

Saksopplysninger:
Utbygging av nytt personalrom ved Lysgård omsorgsboliger ble oppstartet med planlegging av prosjektet høsten 2010. Byggestart fant sted november 2010 etter forutgående anbudskonkurranse.

Følgende aktører deltok i prosjektet:
Byggherre:     Verdal kommune
Arkitekt:        Letnes Arkitektkontor A/S
Entreprenør:   Byggmesteran A/S

Byggmesteran A/S hadde med seg følgende underentreprenører:

 • Sveberg rør A/S på rørlegging
 • Elman A/S på elektrikerarbeid
 • Aircomfort Trøndelag A/S på ventilasjon
 • Saksvik A/S på inventar
   

Prosjektets kostnad:

 • Prosjektering:                        Kr.   190.199,-
 • Entreprenørkostnader:           Kr.   961.434,-
 • Inventar og utstyr:                  Kr.   249.578,-
 • Offentlige avgifter:                  Kr.       4.857,-
 • Merverdiavgift:                      Kr.   350.303,-
 • Totalt inkl.merverdiavgift:       Kr.1.756.371,-
   

Finansiering:
Prosjektet er sin helhet finansiert ved bruk av investeringsmidler avsatt i budsjettet for 2010 og 2011 tiltak 5183 Verdal Bo og Helsetun. 

Vurdering:
Bygget ble ferdigstilt våren 2011. Ferdigattest ble gitt den 26.april 2011. Personalrommet er nå i full bruk og ser ut til å fungere som planlagt.
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.02.2012 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS