Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

20/12-Selskapsavtale IKA IKS

Godkjenning av ny selskapsavtale IKA Trøndelag IKS

Saksbehandler : Eva Kristin Lian

Arkivref : 2006/3672 - /073

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 27.02.2012 20/12

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir sin tilslutning til godkjenning av den nye selskapsavtalen.

Vedlegg:
Ny selskapsavtale IKA Trøndelag IKS PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
IKA Trøndelag (opprinnelig Regionalt arkiv for Inderøy, Steinkjer, Stjørdal og Levanger ble opprettet i 1987 som en interkommunal samordning jf. Kommunelovens §27.  Som det fremgår av navnet var det den gang 4 medlemmer i selskapet. Institusjonen ble 21.8.2000 omorganisert til et IKS med 10 eierkommuner. Ved representantskapsmøtet i 2001 var antall eierkommuner 24. Pr. 1.1.2012 har selskapet 40 eiere.

Flere nye kommuner har kommet til, og Mosvik og Inderøy gamle kommuner videreføres i 1756 Inderøy.  Selskapsavtalen er endret i tråd med status pr. 1.1.12012.  I tillegg til endringer på eiersiden, er §4, andre ledd, endret som følger:  “ Selskapet er koordinator for privatarkiver i Sør- og Nord-Trøndelag fylker” mot tidligere Sør-Trøndelag fylke,

Vurdering:
For kommunen vil utvidelsen av eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe.  Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, jfr. Selskapsavtalens § 9, siste ledd.

Kommunestyret gir sin tilslutning til godkjenning av den nye selskapsavtalen.
       Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.11.2020 09:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS