Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

22/12-Spørsmål til ordfører

Spørsmål fra SP v/Trude Holm - Skogen i Verdal må drives

Saksbehandler : 

Arkivref : 12/1467

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 27.02.2012 22/12
 

 

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
SP v/Trude Holm har den 21. februar 2012 fremmet slikt spørsmål til ordføreren:

Spørsmål til ordfører i kommunestyremøtet, 27.februar 2012 v/Trude Holm, Verdal Senterpartiet

Skogen i Verdal må drives
Det har gjennom mange år vært arbeidet bra med skogbrukets rammevilkår i Nord-Trøndelag. Eksempler på dette er Kystskogmeldinga, plant-tre.no og etablering av skognettverk. Imidlertid ser vi at skogindustrien i fylket er presset. Dette gjelder både Norske Skog, Södra Cell og sagbrukene. Markedssituasjonen er det lite å gjøre med politisk, men kostnader knyttet til langtransport av virke kan vi bidra til å påvirke. Hvis det avvirkes mer i regionen, får skogindustrien lavere kostnader og inntektene til skogeierne og landbruket øker.

Vi har all grunn til å være bekymret for situasjonen til skogindustrien i fylket, blant annet på bakgrunn av manglende virketilgang fra nærområdet. Det er behov for en omfattende dugnad, og kommunene har en viktig rolle i å bidra til økt avvirkning.

Det er to viktige prosesser på gang som har betydning for avvirkningen. Den ene er utarbeidelse av ny Hovedplan for skogsveger for hver kommune. Den andre handler om skogbruksplanlegging. Disse prosessene vil gå kommunevis i tiden framover.

Disse planverkene er viktig for å få til mer avvirkning, men det er ikke nok. Det er behov for konkret oppfølging av hvert enkelt prosjekt/skogeier for å få til handling. Her kan kommunen med sitt virkemiddelapparat spille en viktig rolle. Skogveiledningstjenesten i kommunen må opp å gå igjen for å drive aktiv oppfølging og motivasjon for den enkelte skogbruker.  Kommunen kan gjennom veiledningstjenesten også være pådriver for å samle gårdsskogeiere  og få fram konkrete søknader om bygging av skogsbilveger, og med det lønnsomt uttak av skog.

Spørsmål til ordføreren:

1) Har man i samkommunen kommet i gang med ” Hoveplan for skogsveger” og ”Plan for skogbruksplanlegging”, og når anslår man at disse planene vil være fullførte?

2) Vil ordføreren være en pådriver for å vri oppmerksomhet og ressurser innen samkommunens virkemiddelapparat for å sikre mer aktiv kommunal skogpolitikk, bl.a gjennom å styrke samkommunens skogveiledningstjeneste.

Ordfører vil i møtet besvare spørsmålet.
       Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.02.2012 13:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS