Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

25/12-Årsmelding ungdomsråd

Årsmelding Verdal ungdomsråd 2011

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/747 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 26.03.12 25/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2011 til orientering.

Vedlegg:
Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Årsmelding for Verdal Ungdomsråd for 2011 ble godkjent av ungdomsrådet i møte 8. februar.
Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
Det vises til vedlagte årsmelding.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 19.03.2012 14:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS