Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

26/12-Årsmelding eldreråd

Årsmelding for Eldrerådet 2011

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2006/1552 - /033

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 26.03.12 26/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2011 til orientering.

Vedlegg:
Eldrerådets årsmelding for 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, §4, skal eldrerådet hvert år utarbeide ei melding om virksomheten sin.  Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
Eldrerådet godkjente årsmeldinga i møte 15. mars.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 23.07.2021 11:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS