Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

27/12-Årsmelding råd funksjonshemmede

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal - Årsmelding 2011

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/9423 - /033

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 26.03.12 27/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2011 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.

Vedlegg:
Årsmelding 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I henhold til Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne §7 skal rådet hvert år legge fram melding om arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Rådet har godkjent årsmeldingen.

Det vises for øvrig til vedlagte melding.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 27.07.2021 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS