Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

36/12-Spørsmål til ordfører

Spørsmål til ordfører fra Venstre: Nedsetting/ettergivelse av eiendomsskatt

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2012/2124 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 26.03.2012 36/12
 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Venstre v/Brita Kleven Thorsvik har fremmet følgende spørsmål til ordfører:

“Nedsetting/ettergivelse av eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i desember 2011 å videreføre ordningen med muligheter for personer med lav betalingsevne å kunne søke om nedsetting/ettergivelse av eiendomsskatt.

Følgende ble vedtatt:
Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas eiendomsskatt etter søknad.

Kommunen praktiseres en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller ettergiving av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt.

 
Spørsmål:

  1. Hva har kommunen gjort for å gjøre denne muligheten kjent for de som kan være i denne målgruppen?
  2. Hvilke kriterier legges til grunn i vurderingene når kommunen behandler slike søknader?
     

Brita Kleven Thorsvik, gruppeleder i Venstre”

Ordfører vil besvare i møtet besvare spørsmålet.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 19.03.2012 17:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS