Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

48/12 - Trude Holm, fritak

Trude Holm - søknad om fritak fra vervet som representant i representantskapet i KomRev og KomSek for resten av valgperioden

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/4234 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 29.05.2012 53/12
Kommunestyret 29.05.2012 48/12

 
Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Trude Holm om fritak fra vervet som representant i representantskapet i KomRev og KomSek for resten av valgperioden 2011-2015.
  2. Følgende oppnevnes som ny representant i representantskapet i:
    KomRev:
    KomSek:
     

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I brev datert 14.05.12 skriver Trude Holm følgende:

“Jeg ble etter høstens valg satt opp som representant i representantskapet for KomSek og KomRev både fra Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. At en og samme person skal representere to interesser er uheldig og skyldes en uoppmerksomhet fra vår side.

Jeg søker derfor om fritak fra mitt verv som representant for Verdal kommune i representantskapet for KomSek og KomRev. Håper dette kan behandles i førstkommende kommunestyremøte.”

Følgende er oppnevnt i representantskapet i KomSek og KomRev fra Verdal kommune for perioden 2011-2015 på fellesliste SP/SV/H/V/FRP:

KomSek:
Medlem:                  Varamedlem:
Trude Holm (SP)    Pål Sverre Fikse (SP)

KomRev:
Medlem:
Trude Holm (SP)    Pål Sverre Fikse (SP)

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
“Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknad om fritak fra representantskapet i KomRev og Komsek ut resten av valgperioden 2011-2015.

Fellesliste SP/SV/H/V/FRP bes fremme forslag på ny representant. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene (den andre representanten fra Verdal kommune er ordføreren). 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.06.2012 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS