Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

50/12 - Spørsmål til ordfører: Oppfølging av manifest mot mobbing og oppfølging av klima- og energiplanen

Spørsmål til ordfører: Oppfølging av manifest mot mobbing og oppfølging av klima- og energiplanen

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2012/4407

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 29.05.2012 50/12

 

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
SV v/Anne Kolstad har fremmet slike spørsmål til ordfører:

Spørsmål fra SV om oppfølgingen av Manifest mot mobbing
Bakgrunnen for spørsmålet er den bekymringsfulle rapporten om skolens arbeid med elevens psykososiale miljø, hvor det store flertallet av kommunene som har deltatt i undersøkelsen har fått pålegg om retting på ett eller flere punkt. Elevundersøkelsen 2012 viser at det fortsatt mobbes like mye som før på ungdomsskolen, og like mye i Nord- Trøndelag som i andre fylker. Mobbing kan ødelegge livet både til mobber og mobbeoffer.  Svenske økonomer har regnet ut at ett tilfelle av «negativt livsløp», for en mobber eller et offer, koster samfunnet nærmere 12 millioner svenske kroner. Mobbing gir dårligere læringsmiljø for alle elever og ved å godta mobbing i skolen lærer vi unger at det er greit å fremheve seg selv ved å plage andre. Mobbing påvirker alle elever i gruppa.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen forventer at kommunene følger opp forpliktelsene de har inngått ved undertegning av Manifest mot mobbing. Gjennom et enstemmig vedtak i kommunestyret 28.3.2011 sluttet Verdal kommune seg til Manifest mot mobbing 2011- 2014. Gjennom dette forpliktet Verdal kommune seg til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Etter forslag fra Anita Karlsen (SV) innførte Verdal kommune også nulltoleranse for mobbing også når det gjelder ansatte og folkevalgte, og det skal utformes et eget manifest for dette. Verdal kommune skulle oppfordre alle landets kommuner til å gjøre det samme.

Spørsmål:
Hva har Verdal kommune gjort for å forebygge og stoppe mobbing i skoler og barnehager, blant ansatte og folkevalgte?

Spørsmål fra SV om oppfølgingen av klima- og energiplanen
Målene i klimaforliket, som videreføres i klimameldinga om 2/3 utslippskutt innenlands betyr omstilling til lavutslippssamfunn og klimakutt i norske kommuner.

Verdal SV ønsker at Verdal kommune skal søke fordeler som ligger i virkemidler for oppfølging av klimameldinga og ta utgangspunkt i dette ved revidering av klima- og energiplanen. Vi ser eksempler på at kommuner som arbeider målrettet med tiltaksplaner klarer å oppfylle ambisiøse mål i sine klima- og energiplaner. Vi vil løfte fram Overhalla som eksempel på en kommune Verdal kan lære av på dette området.

Kommunen arbeider godt med miljøsertifisering og har bygd landets første passivhusbarnehage. Næringslivet arbeider også med miljøsertifisering og nyter godt av kommunens miljøfokus. Næringsparken spesialiserer seg på elementer til passivhus og sykehjemmet har blitt leverandør av økologisk mat. At Overhalla har brukt Trondheim kommune som inspirasjonskilde viser at både små og store kommuner, bykommuner og landbrukskommuner kan arbeide godt med klima- og energiplaner. Det handler mest om vilje og innstilling. Overhalla kommune startet sitt arbeid med et folkemøte hvor organisasjoner og næringsliv var samlet, og det er en bredt sammensatt gruppe som har vært med og utviklet klima- og energiplanen. Overhalla kommune har snart nådd alle målene i sin klima- og energiplan, og er i gang med å sette seg nye mål og finne konkrete tiltak for å nå disse målene.

Både Trondheim og Overhalla har brukt miljøsertifisering som en del av sitt klima- og energiplanarbeid. Miljøsertifiseringsordninger er til stor hjelp for å komme i gang med, og arbeide systematisk med klima- og miljøarbeid. Det gir lavere driftsbudsjett for enhetene og konkurransefordeler for bedrifter. Verdal SV ønsker at Verdal kommune også skal arbeide systematisk med miljøsertifiseringsordninger som grønt flagg, miljøfyrtårn og ISO 14001 som en del av en tiltaksplan for lettere å nå målene i klima- og energiplanen. Arbeid med grønt flagg sertifisering i barnehager, SFO og skole er en god start som gir muligheter for god miljøundervisning, variert og god undervisning i samfunnsfag og naturfag og engasjement for nærmiljø og lokalsamfunn.

Kontinuerlig arbeidet med klima- og energiplanen er viktig om Verdal kommune skal kunne ta ansvar for sin del av utslippskuttene innen 2020. Klima- og energiplan for Verdal kommune 2010-2020 ble vedtatt i kommunestyret i juni 2010 med samtidig vedtak om at planen årlig skal revideres i PUK (PS) og at planen ved revidering skal være i tråd med planretningslinjene.

Spørsmål:

  1. Hva er status når det gjelder revidering av klima- og energiplanen?
  2. Hvordan arbeider kommunen for å nå målene i klima- og energiplanen?
  3. Hvilke mål er nådd i løpet av den første toårsperioden.

Ordfører vil besvare spørsmålene i møtet.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.06.2012 13:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS