Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

54/12--Budsjettrevisjon

Budsjettrevisjon 2012 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2012/4833 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 66/12
Kommunestyret 25.06.2012 54/12

 

 Rådmannens innstilling:

 1. Det bevilges 1 mill. kroner til styrking av barnehageområdet i Verdal kommune
 2. Det bevilges kr. 250.000,- til barnevernstjenesten til etablering av en ny 100% stilling fra 01.08.2012.
 3. Det avsettes kr. 200.000,- til et bundet driftsfond øremerket planlegging/avvikling av ”Stiklestad 1000 år”

Bevilgningene finansieres ved bruk av disposisjonsfond

  Vedlegg:
  Ingen.

  Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
  Ingen.

  Saksopplysninger:
  Verdal kommunestyre vedtok følgende Oversendelsesforslag til formannskapet i Kommunestyresak 103/11:
  ”Barnevernet økes med en stilling allerede fra 2012 (det er lagt inn en stilling fra 2014 i øk.plan). Midlene tas fra vakante stillinger, for eksempel innen næringsområdet. Næringsstillingen skal i så fall føres tilbake i 2014. Ansettelsesprosessen for å få besatt næringsstillingen startes våren 2013”.


  Vurdering:
  Rådmannen finner det ut fra belastningen på barnevernstjenesten det nødvendig og forsvarlig at området styrkes med ett årsverk nå. Det anbefales at et nytt årsverk legges inn i budsjettet fra 1. august 2012, og at helårsvirkningen innarbeides i budsjettet for 2013.

  Samtidig er det nå et slikt trykk i verdalssamfunnet og næringslivet at stillingen som for øvrig er omtalt i oversendelsesforslaget er nødvendig å lyse ut. Det vil derfor bli gjort.

  Både kommunale og ikke-kommunale barnehager jobber under svært trange økonomiske rammer. Rådmannen ser det som nødvendig å styrke sektoren med totalt 1 mill. kroner for å sikre en mer forsvarlig drift. Midlene skal bidra til å styrke både kommunale og ikke-kommunale barnehager, og eventuelt til ulike fellestiltak mellom barnehagene.

  I 2030, og inn mot 2030, vil det bli markeringer av ”Stiklestad 1000 år”. Rådmannen anser det som fornuftig å allerede nå starte forberedelsene til dette jubileet, og foreslår i den sammenheng at det avsettes kr. 200.000,- til et bundet driftsfond som øremerkes dette jubileet. Dette er et fond som kan bygges opp over tid, samtidig som det vil være med på å holde fokus de neste årene.

  Til toppen av siden
  Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 15.06.2012 15:04
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS