Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

58/12 - Utleie kommunale lokaler

Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2012/4630 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite plan og samfunn 19.06.2012 52/12
Formannskapet 21.06.2012 70/12
Kommunestyret 25.06.2012 58/12
 

Rådmannen foreslår at Komite plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyret:

  1. De vedlagte retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal (Ikke flerbrukshall) datert 23.04.12 vedtas.
  2. De vedlagte utleieregler for idrettshall Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomskole datert 11.06.12 samt leiesatser datert juni 2012 vedtas.
  3. Alle leiesatser vil bli tatt opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Retningslinjer for utleie av lokaler og uteanlegg ved grunnskolene i Verdal vedtatt av Verdal kommunestyre 28.04.12.


Saksopplysninger:
I forbindelse med utleie av lokaler ved nye Verdalsøra skoler, flerbrukshall og svømmehall, samt at eksisterende utleieregler både er begrenset og av eldre dato (1997), er det laget et forslag til nye ”Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal”. Forslaget er ment å omfatte all utleie i kommunal regi, ikke bare for skolene som i de tidligere retningslinjene. Reglementet gjelder for utleie av lokaler og uteområder tilknyttet skoler, barnehager, institusjoner og andre kommunale eiendommer og som er gjort tilgjengelig for utleie. Utleie av kommunale lokaler til private arrangement og næring/kommersiell virksomhet i konkurranse med private utleiere som grendehus og lignende bør unngås. Dette er tatt hensyn til ved forslag til leiesatser ved utleie av disse lokalene.

I tillegg er laget forslag til egne utleieregler for den kommunale flerbrukshallen på skolen.
Disse retningslinjene er forsøkt tilpasset tilsvarende retningslinjer ved Verdalshallen ved Verdal Videregående skole.

I sammenheng med utleie av flerbrukshallen ved Verdalsøra skole er det utarbeidet felles prisforslag for Verdalshallen og flerbrukshall Verdalsøra skoler. Forslaget til prisregulativ er basert på at hallene skal være attraktiv å leie. Dette vil forhåpentligvis medføre at både hallen på Verdalsøra skoler samt Verdalshallen på Videregående er fullt utleid hele sesongen. Foreslåtte priser medfører en subsidiering av de totale kostnadene på flerbrukshallen.

Vurdering:
Det er valgt å dele retningslinjene for utleie i to.

  • Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal
  • Utleieregler for idrettshall Verdalsøra barneskole og Verdalsøra Ungdomsskole

Dette er gjort for at det ønskes felles utleieregler for den kommunale idrettshallen på Verdalsøra U og B og Verdalshallen ved Verdal Videregående skole.

Utleie av kommunale lokaler til private arrangement og næring/kommersiell virksomhet i konkurranse med private utleiere som grendehus og lignende bør unngås. Dette er tatt hensyn til ved forslag til leiesatser ved utleie av disse lokalene. Av ovennevnte grunn er leiesatsene for denne type utleie satt relativt høyt.

I sammenheng med utleie av flerbrukshallen ved Verdalsøra skole er det utarbeidet felles prisforslag for Verdalshallen og flerbrukshall Verdalsøra skoler. Forslaget til prisregulativ er basert på et forholdsvis lavt nivå slik at hallene skal være attraktiv å leie. Dette vil forhåpentligvis medføre at både hallen på Verdalsøra skoler samt Verdalshallen på Videregående er fullt utleid hele sesongen. Foreslåtte priser vil medføre en subsidiering av de totale kostnadene på flerbrukshallen.

Priser som vedtas i denne sak vil gjelde til utgangen av desember 2012. Leiesatser for 2013 vil bli vedtatt ved den ordinere budsjettbehandlingen for 2013.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 11:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS