Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

61/12 - Plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref : 2008/9690 - /140

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 14.06.2012 18/12
Levanger kommunestyre 20.06.2012 42/12
Verdal kommunestyre 25.06.2012 61/12

 
Saksprotokoll i Samkommunestyret - 14.06.2012
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Nytt “Kommunalt plan- og styringssystem” dat. 7. juni 2012 vedtas. Som følge av dette utgår “Kommunalt plansystem” dat. 15. september 2008, vedtatt i kommunestyrene i Levanger og Verdal i henholdsvis k.sak 89/08 og k.sak 139/08.
 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Nytt “Kommunalt plan- og styringssystem” dat. 7. juni 2012 vedtas. Som følge av dette utgår “Kommunalt plansystem” dat. 15. september 2008, vedtatt i kommunestyrene i Levanger og Verdal i henholdsvis k.sak 89/08 og k.sak 139/08.
 

Vedlegg:
Kommunalt plan- og styringssystem

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.06.2008.
  • Kommunalt plansystem dat. 15. september 2008. 
     

Saksopplysninger:
 
“Kommunalt plansystem” datert 15. september 2008 ble vedtatt i kommunestyrene i Levanger og Verdal i desember 2008. Av vedtaket fremgår det at “Kommunalt plansystem” da ble ansett å være et første steg på veien mot en fullstendig kommunal planstrategi, og det ble forutsatt at dokumentet skulle tas opp til ny behandling etter at endret plan- og bygningslov trådte i kraft i 2009.

Grunnlaget for utarbeidelse av “Kommunalt plansystem” lå i mandatet for utarbeidelse av felles kommuneplan for Levanger og Verdal kommuner, vedtatt i samkommunestyrets sak 24/07, pkt. 8, hvor det blant annet sto følgende:
”Prosjektgruppa legger fram forslag til hvordan kommunedelplanen til en hver tid er ajour både mht. statlige planer, fylkeskommunale planer og samfunnets behov samt hvordan planen skal benyttes i kommunens/kommunenes styringssystem. “

Fordi kommunenes plan- og styringssystem på dette tidspunktet framstod som noe uklar, ble det i kommuneplanprosessen utarbeidet et kommunalt plansystem.
 

Vurdering:
Etter at “Kommunalt plansystem” ble vedtatt i 2008, har tenkningen rundt det kommunale plan- og styringssystemet utviklet seg. Dette har ført til et behov for å oppgradere “Kommunalt plansystem” dat. 15. september 2008 slik det fremgår av forslag til “Kommunalt plan- og styringssystem” dat. 7. juni 2012. Da hensikten med “Kommunalt plan- og styringssystem” er å gi en beskrivelse hvordan plan- og styringssystemet fungerer, mens planstrategien inngår som en del av plan- og styringssystemet, ses det som hensiktsmessig at plan- og styringssystemet behandles som egen sak.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 12:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS