Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

62/12 - Oppnevning kommunale verv

Oppnevning i kommunale verv etter Jørleiv Kvakland

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/4753 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 72/12
Kommunestyret 25.06.2012

 
Rådmannens innstilling:
Nytt medlem i skatteutvalget:
Nytt medlem i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:

 
Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
Jørleiv Kvakland, medlem i skatteutvalget og overskattetakstnemnda for eiendomsskatt, gikk bort i vår.

Jørleiv Kvakland var for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem for Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti i følgende utvalg:

  • Skatteutvalget
  • Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt.
     

Felleslista AP/KRF har følgende medlemmer i de aktuelle utvalg:

Skatteutvalget:
Medlemmer:                               Varamedlemmer:
1. Inga A. Hildrum, leder (AP)    1. Trine Reitan (AP)
2. Jørleiv Kvakland (Krf)            2. Laila Austad (AP)
3. Linda Olsen (AP)                    3. Kjell W. Sigurdsen (AP)

Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Medlemmer:                               Personlige varamedlemmer:
1. Inga A. Hildrum, leder (AP)    1. Trine Reitan (AP)
2. Jørleiv Kvakland (Krf)            2. Laila Austad (AP)
3. Linda Olsen (AP)                    3. Kjell W. Sigurdsen (AP)
 
Felleslista AP/KRF bes i møte fremme forslag på nye medlemmer i de ovennevnte utvalg. Det må tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 12:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS