Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

64/12 - Dommervalg

Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2011/9023 - /X42

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.06.2012 62/12
Kommunestyret 25.06.2012 64/12

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012
BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over hvert utvalg med følgende resultat:

Meddommere til Inntrøndelag Tingrett:

 • Utvalg kvinner – enstemmig vedtatt.
 • Utvalg menn – enstemmig vedtatt.
   

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.

 • Utvalg kvinner: - enstemmig vedtatt.
 • Utvalg menn – enstemmig vedtatt.
   

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Meddommere til Inntrøndelag Tingrett.
Utvalg kvinner:

 1. Adjunkt Torill Varslot Hagen
 2. Gruppeleder Inge Åse L. Evenmo
 3. Ped.leder Hege Kolsrød Sagvold
 4. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
 5. Førskolelærer Anne Grete Wold Olsen
 6. Lektor Rønnaug Aune
 7. Psyk. helsearbeider Kjellrun L. Myhre
 8. Gårdbruker/husmor Arnhild Grindberg
 9. Rådgiver Inga Astrid Hildrum
 10. Sykepleier Laila Fikse Enes
 11. Skolefaglig ansvarlig Trude Holm
 12. Lærer Annlaug Evensen Woll
 13. Journalist Marit Arnesen Veimo
 14. Rådgiver Anette Tiller (utd.vernepleier)
 15. Avd.leder Trine Lise Valstad
 16. Uførepensjonist Eli Kluken Moene
 17. Kunderådgiver Christina Waade Thomassen
 18. Lærer Bente Malmo
 19. Spesialsykepleier Rita Lande Høyby
 20. Sykepleier Kjersti Braarud
 21. Skoleassistent Trine Wågø Olsen
 22. Student Marte Haugrud
 23. Førskolelærer Liv Inger Holmli Borgen
 24. Sekretær Rita Pedersen Holmen
 25. Pensjonist Anne Grete Lindstrøm Vagle
 26. Virksomhetsleder Sølvi Melvold
 27. Pensjonist Turid Prestvik
 28. Gårdbruker Hanne Sende
   

Utvalg menn:

 1. Ingeniør Harry Halland
 2. Brannsjef Arnstein Kvelstad
 3. Annonsekonsulent Magne Norum
 4. Bedriftssykepleier John L. Løseth
 5. Vernepleier Kjell Ove Rotmo
 6. Terminalarbeider Kjell Gunnar Ottermo
 7. Pensjonist Knut Wass
 8. Sjåfør Sturla Martin Østgård
 9. Pensjonist Ingolf  Dillan
 10. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
 11. Selvst. næringsdr. Lars Gunnar Marken
 12. Info.sjef Dagfinn Brendmo
 13. Bedriftseier Jonny Myhre
 14. Avd.leder Joar Harry Aksnes
 15. Rådgiver Håkon Lyngsmo
 16. Senterleder Rune Storstad
 17. Prosjektleder Knut Gunnar Brenne
 18. Trafikklærer Kåre Norum
 19. Regnskapsfører Roar Forbord
 20. Håndverker/fagarbeider Morten Egil Haga
 21. Pensjonist Tor-Petter Abelsen
 22. Gårdbruker Arvid Woll
 23. Test-tekniker Geir Åge Kristiansen
 24. Ingeniør/bonde Jon Olav Vikan
 25. Selvst. næringsdrivende Arne Espen Dillan
 26. Førstesekretær Bjørn Lyngsmo
 27. Kokk Tor Kolås
 28. Prosessoperatør Arild Johansen
   

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.
Utvalg kvinner:

 1. Daglig leder Kari Woll
 2. Husmor Arnhild Oline Brustad
 3. Salgs- og markedssjef Ingegerd Kvernmo Eggen
 4. Lærer Elbjørg Holmvik
 5. Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem
 6. Sekretær Unni Haugdal
 7. Nestleder Trine Wohlen
 8. Lærer/avd.leder Åse Storholmen
 9. Sosialkonsulent Berit Musum
 10. Prosjektleder Vigdis Haldorsen
 11. Sykepleier Lillian Bjørklund 
 12. Personalkonsulent Astrid Larsen
 13. Sykepleier Tove Musum Sæbø
 14. Avdelingsleder Margit Nøstvik
 15. Tilrettelegger for arbeid/kompetanse Åse Nymo Aksnes
 16. Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll
   

Utvalg menn:

 1. Daglig leder Jon Sellæg
 2. Økonomileder Aage Rostad
 3. Økonomisjef Stig Arild Myhre
 4. Lokomotivfører Hans Ole Valstad
 5. Økonomikonsulent Knut Langdal
 6. Lærer Johan Rune Ward Schei
 7. Virksomhetsleder John Olav Larsen
 8. Assistent i skole/SFO Svenn Edgar Balgård
 9. Stipendiat Jon Marius Vaag Iversen
 10. Sykepleier Rune Ingebrigtsen
 11. Pensjonist Erik Øien
 12. Bankfunksjonær John Vatterholm
 13. Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern
 14. Sjåfør Gjermund Eriksson
 15. Rådgiver John Solvold
 16. Pensjonist Modulv Slapgaard
   

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.

 1. Avd.ingeniør Bjørn Erik Haug
 2. Bonde/barnehageass. Åse Smulan
 3. Barnepleier Marit Voll
 4. Gårdbruker Arild Olav Sagvold
 5. Brukerstyrt pers. assistent/avisbud Berit Gustad Nessø
 6. Assistent/student Inga Berit Lein
 7. Gårdbruker Trygve Hofstad
 8. Bonde Siri Gunn Vinne
 9. Gårdbruker Nils Hallem
 10. Uførepensjonist Jostein Dahle
 11. Folkevalgt/gruppeleder Tomas Iver Hallem
 12. Pensjonist Erling Kvernmo
 13. Gårdbruker/ridelærer Marit Aarset Grønn
 14. Bonde Knut Voll
 15. Pedagogisk leder Eivind A. Grande Gudding
 16. Bonde Inge Skavhaug
 17. Butikkmedarbeider Liv Guri Kvello
 18. Gårdbruker/hjelpepleier Unni Tiller Baumfelder
 19. Gårdbruker Randi Steinsli
 20. Rådgiver Birgitte Skjørholm Dillan
   

 
Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer slik innstilling overfor kommunestyret:
Meddommere til Inntrøndelag Tingrett.
Utvalg kvinner:

 1. Adjunkt Torill Varslot Hagen
 2. Gruppeleder Inge Åse L. Evenmo
 3. Ped.leder Hege Kolsrød Sagvold
 4. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
 5. Førskolelærer Anne Grete Wold Olsen
 6. Lektor Rønnaug Aune
 7. Psyk. helsearbeider Kjellrun L. Myhre
 8. Gårdbruker/husmor Arnhild Grindberg
 9. Rådgiver Inga Astrid Hildrum
 10. Sykepleier Laila Fikse Enes
 11. Skolefaglig ansvarlig Trude Holm
 12. Lærer Annlaug Evensen Woll
 13. Journalist Marit Arnesen Veimo
 14. Rådgiver Anette Tiller (utd.vernepleier)
 15. Avd.leder Trine Lise Valstad
 16. Uførepensjonist Eli Kluken Moene
 17. Kunderådgiver Christina Waade Thomassen
 18. Lærer Bente Malmo
 19. Spesialsykepleier Rita Lande Høyby
 20. Sykepleier Kjersti Braarud
 21. Skoleassistent Trine Wågø Olsen
 22. Student Marte Haugrud
 23. Førskolelærer Liv Inger Holmli Borgen
 24. Sekretær Rita Pedersen Holmen
 25. Pensjonist Anne Grete Lindstrøm Vagle
 26. Virksomhetsleder Sølvi Melvold
 27. Pensjonist Turid Prestvik
 28. Gårdbruker Hanne Sende

Utvalg menn:

 1. Ingeniør Harry Halland
 2. Brannsjef Arnstein Kvelstad
 3. Annonsekonsulent Magne Norum
 4. Bedriftssykepleier John L. Løseth
 5. Vernepleier Kjell Ove Rotmo
 6. Terminalarbeider Kjell Gunnar Ottermo
 7. Pensjonist Knut Wass
 8. Sjåfør Sturla Martin Østgård
 9. Pensjonist Ingolf Dillan
 10. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
 11. Selvst. næringsdr. Lars Gunnar Marken
 12. Info.sjef Dagfinn Brendmo
 13. Bedriftseier Jonny Myhre
 14. Avd.leder Joar Harry Aksnes
 15. Rådgiver Håkon Lyngsmo
 16. Senterleder Rune Storstad
 17. Prosjektleder Knut Gunnar Brenne
 18. Trafikklærer Kåre Norum
 19. Regnskapsfører Roar Forbord
 20. Håndverker/fagarbeider Morten Egil Haga
 21. Pensjonist Tor-Petter Abelsen
 22. Gårdbruker Arvid Woll
 23. Test-tekniker Geir Åge Kristiansen
 24. Ingeniør/bonde Jon Olav Vikan
 25. Selvst. næringsdrivende Arne Espen Dillan
 26. Førstesekretær Bjørn Lyngsmo
 27. Kokk Tor Kolås
 28. Prosessoperatør Arild Johansen

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.
Utvalg kvinner:

 1. Daglig leder Kari Woll
 2. Husmor Arnhild Oline Brustad
 3. Salgs- og markedssjef Ingegerd Kvernmo Eggen
 4. Lærer Elbjørg Holmvik
 5. Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem
 6. Sekretær Unni Haugdal
 7. Nestleder Trine Wohlen
 8. Lærer/avd.leder Åse Storholmen
 9. Sosialkonsulent Berit Musum
 10. Prosjektleder Vigdis Haldorsen
 11. Sykepleier Lillian Bjørklund
 12. Personalkonsulent Astrid Larsen
 13. Sykepleier Tove Musum Sæbø
 14. Avdelingsleder Margit Nøstvik
 15. Tilrettelegger for arbeid/kompetanse Åse Nymo Aksnes
 16. Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll

Utvalg menn:

 1. Daglig leder Jon Sellæg
 2. Økonomileder Aage Rostad
 3. Økonomisjef Stig Arild Myhre
 4. Lokomotivfører Hans Ole Valstad
 5. Økonomikonsulent Knut Langdal
 6. Lærer Johan Rune Ward Schei
 7. Virksomhetsleder John Olav Larsen
 8. Assistent i skole/SFO Svenn Edgar Balgård
 9. Stipendiat Jon Marius Vaag Iversen
 10. Sykepleier Rune Ingebrigtsen
 11. Pensjonist Erik Øien
 12. Bankfunksjonær John Vatterholm
 13. Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern
 14. Sjåfør Gjermund Eriksson
 15. Rådgiver John Solvold
 16. Pensjonist Modulv Slapgaard

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.

 1. Avd.ingeniør Bjørn Erik Haug
 2. Bonde/barnehageass. Åse Smulan
 3. Barnepleier Marit Voll
 4. Gårdbruker Arild Olav Sagvold
 5. Brukerstyrt pers. assistent/avisbud Berit Gustad Nessø
 6. Assistent/student Inga Berit Lein
 7. Gårdbruker Trygve Hofstad
 8. Bonde Siri Gunn Vinne
 9. Gårdbruker Nils Hallem
 10. Uførepensjonist Jostein Dahle
 11. Folkevalgt/gruppeleder Tomas Iver Hallem
 12. Pensjonist Erling Kvernmo
 13. Gårdbruker/ridelærer Marit Aarset Grønn
 14. Bonde Knut Voll
 15. Pedagogisk leder Eivind A. Grande Gudding
 16. Bonde Inge Skavhaug
 17. Butikkmedarbeider Liv Guri Kvello
 18. Gårdbruker/hjelpepleier Unni Tiller Baumfelder
 19. Gårdbruker Randi Steinsli
 20. Rådgiver Birgitte Skjørholm Dillan
   

Vedlegg:

 1. Brev av 07.11.11 fra Domstoladministrasjonen.
 2. Brev av 07.02.12 fra Inntrøndelag Tingrett.
 3. Brev av 27.02.12 fra Frostating lagmannsrett.
 4. Brev av 29.02.12 fra Nord-Trøndelag jordskifterett.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal kommune har mottatt følgende brev med anmodning om valg av meddommere for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016:

 1. Brev av 07.02.12 fra Inntrøndelag Tingrett.
  Utvalg kvinner: 28 meddommere.
  Utvalg menn: 28 meddommere.
   
 2. Brev av 27.02.12 fra Frostating lagmannsrett.
  Utvalg kvinner: 16 lagrettemedlemmer/meddommere.
  Utvalg menn: 16 lagrettemedlemmer/meddommere.
   
 3. Brev av 29.02.12 fra Nord-Trøndelag jordskifterett.
  Utvalg på 20 medlemmer.  Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene.
   

Lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten samt meddommere til jordskifteretten skal nå velges for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016. Man kan ikke velge samme person til utvalgene for tingrett og lagmannsrett, jfr. § 68 i Domstolloven. Imidlertid er lagrettemedlemmer og øvrige meddommere ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget, jfr. § 8 i Jordskifteloven.

Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2012, jfr. domsstollovens § 66 første ledd.

Den som kan velges til meddommer må i henhold til Domstollovens § 70 ha:

 • Tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.
   

I tillegg må vedkommende:

 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.
   

Utelukket fra valg på grunn av vandel er i henhold til Domstolloven § 72:

 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år
 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 - 39 c
 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig
 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig
 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen
 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.
   

De som i henhold til Domstollovens § 74 kan kreve seg fritatt fra valg er personer hvor helsetilstanden eller andre særlige grunner tilsier det, eller hvor vedkommende har vært medlem av et utvalg av meddommere i to perioder tidligere.

Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, har vi funnet det mest praktisk å ha en forhåndskontakt. Samtlige lagrettemedlemmer/meddommere/ jordskiftemeddommere inneværende periode er derfor tilskrevet, evt. kontaktet pr. telefon, med forespørsel om de vil fortsette eller ikke. Vi hadde annonse i ”Verdalingen” 10. mars d.å. - og på vår hjemmeside på Internett - hvor innbyggerne i Verdal ble oppfordret til å foreslå kandidater. Frist for å komme med forslag var satt til 23. mars d.å. Det kom inn 20 forslag.

I vedlegg til tidligere nevnte brev fra Domstoladministrasjonen står følgende:
Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene.
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet.  Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72.

Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at det har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder kontroll med vandel.  Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en situasjon som nevnt i §§ 70-72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første ledd.

Det er via Politimesteren i Nord-Trøndelag foretatt vandelskontroll av samtlige foreslåtte kandidater.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 12:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS