Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

65/12 - Skjønnsmedlemmer

Forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2011/9023 - /X42

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 25.06.2012 65/12

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret fremmer følgende forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune overfor Nord-Trøndelag fylkesting:

 1. Byggmester/ingeniør Magnus Kolstad
 2. Bygningsingeniør/eiendomsutvikler Kåre K. Hynne
 3. Daglig leder/anleggsarbeider Jon Sellæg
 4. Byggmester/jordbruker Roar Bjartnes
 5. Prosjektleder/anleggstekn. Stig Selseth
 6. Eiendomsmegler Stein Aksnes
 7. Bonde Jon Olav Skrove
 8. Daglig leder/byggmester Trond Lian
 9. Siv.ing. bygg Andor Inge Kjesbu
 10. Gårdbruker Snorre Løvstad
 11. Takstmann Tor Skrove
 12. Skoginspektør Rune Gudding
 13. Driftsleder betong Stein Erik Fiskum
 14. Daglig leder Kari Oddfrid Kvernmo
 15. Gartner/Hagesenterleder Eivind Gynnild
 16. Eiendomsmegler Gjertud Vinne
 17. Maskiningeniør Arnstein Heggdal
   

Vedlegg:
Brev av 05.01.12 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Brev av 03.02.12 fra Inntrøndelag tingrett.


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev av 15.12.11 fra Justis- og politidepartementet.

Saksopplysninger:
Etter skjønnsprosesslovens § 14 skal Nord-Trøndelag fylkesting etter forslag fra kommunene oppnevnte et utvalg av skjønnsmedlemmer.

Folketallet pr. 01.01.11 legges til grunn, slik at det fra Verdal kommune skal oppnevnes 14 skjønnsmenn. I henhold til Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt brev av 05.02.12 bør kommunens forslag inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal oppnevnes, altså 17 navn. Inntrøndelag tingrett skriver i sitt brev av 03.02.12 at det er behov for skjønnsmedlemmer med kyndighet i jord, jordbruk, skogbruk, bygninger av ulikt slag, herunder industrilokaler og industriarealer, tomter, hage-hagevekter osv.
Videre skriver sorenskriveren at det er viktig at det ikke skjer for stor utskifting på en gang. Det er en fordel med utvalgsmedlemmer som har fått noe erfaring som skjønnsmedlemmer.

Samtlige 15 oppnevnte skjønnsmedlemmer for inneværende periode (2008-2012) er forespurt om de er villig til å stille som kandidat igjen.  13 har sagt ja, mens 2 har sagt nei. Ellers kan opplyses at også samtlige nye foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt ja til å bli foreslått.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 19:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS