Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

76/12 - Valgdag 2013

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/2647 - /011

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 23.08.12 86/12
Kommunestyret 27.08.12 76/12
     

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 også holdes valg søndag 8. september 2013.


Vedlegg:
Ingen.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
I statsråd 23. mars 2012 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 fastsatt til mandag 9. september 2013.

Kommunestyret kan med hjemmel i valglovens §9-2 (2) vedta at det på ett eller flere steder skal holdes valg også søndag 8. september 2013. Vedtak om dette må treffes senest samtidig med budsjett for det året valget skal holdes.

Ved de senere valg i Verdal kommune har kommunestyret ut i fra lokale behov vedtatt at det holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Ved siste stortingsvalg ble det avgitt 1592 stemmer på søndag (totalt 7638 stemmer) og ved siste kommunevalg 1314 (totalt 6596 stemmer).

Rådmannen vil tilrå å opprettholde ordningen med to dagers valg i Verdal kommune også ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 18.02.2021 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS