Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

80/12 - Skattetakstnemnd

Valg av nytt 3. varamedlem til skattetakstnemnd for eiendomsskatt

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/7034 - /010

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 23.08.2012 89/12
Kommunestyret 27.08.2012 80/12

 
Rådmannens innstilling:
Nytt 3. varamedlem for fellesliste Arbeiderpartiet/KRF i skattetakstnemnd for eiendomsskatt:
  

Vedlegg:
Samlet saksframstilling av kommunestyresak nr. 63/12.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte 25. juni 2012 ble det vedtatt endring fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge for bl.a. skattetaksnemnd for eiendomsskatt. Det ble i den forbindelse supplert med varamedlemmer, deriblant ble Rolf Tømmerås valgt som 3. varamedlem for felleslista Arbeiderpartiet/KRF.

Rolf Tømmerås er også medlem i kontrollutvalget for Verdal kommune og er da ikke valgbar til kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, jfr. § 77, 2 ledd i kommuneloven.Det må derfor velges nytt 3. varamedlem til skattetaksnemnda for eiendomsskatt.

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes fremme innstilling til kommunestyre på nytt 3. varamedlem i skattetakstnemnda for eiendomsskatt.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 22.10.2012 18:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS