Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

86/12-Verdal-Fjellstyre

Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2011

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2005/8463 - /210 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 24.09.2012 86/12

 
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2011 til orientering.
  

Vedlegg:
Verdal Fjellstyres regnskap med revisjonsberetning og årsmelding for 2011.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I henhold til Fjelloven skal fjellstyrets regnskap legges fram til kommunestyret til orientering.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.09.2012 12:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS