Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

94/12-Interpellasjon

Interpellasjon fra Verdal Venstre - SFO - er vi fornøyd med opplegget?

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2012/6735 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 24.09.2012 94/12

 
Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal Venstre v/Brita K. Thorsvik har fremmet slik interpellasjon til ordfører:

“SFO – er vi fornøyd med opplegget?

Verdal kommune ønsker å framstå som en kommune som gjerne vil at barnefamilier skal slå seg ned her. Økt bolyst – og blilyst, påvirkes av mange forhold.  Både bolig og arbeid er viktig. Frididstilbud og kultur betyr mye.  Det blir også lagt vekt på om det er nok barnehageplasser og at vi har gode skoler.  For mange yrkesaktive er det også viktig at vi legger til rette for gode ordninger for de yngste skoleelevene før og etter skoletid og i skoleferiene.

Slik ordningen fungerer i dag i de fleste kretsene, er åpningstiden i SFO lik skoleruta. Det vil si at SFO er stengt ei uke i høstferien, hele jula og noen dager før og etter, hele vinterferien, hele påskeferien og i skolens sommerferie.  Dessuten er det kun hel plass i SFO og ikke graderte plasser som mange andre kommuner har.

En SFO-ordning må etter Venstres syn tilpasses de behov foreldre og barn faktisk har. Det må derfor finnes løsninger slik at SFO evt. i samarbeid med barnehagene, kan gi tilbud hele året. Ordningen må også være mer fleksibel og det må kunne tilbys graderte plasser.

Mange foreldre er også frustrerte når det gjelder endringer vedr. skyss og SFO.  

Hverdagene er viktig for familiene.  Et SFO-tilbud som ikke dekker faktiske behov gjør tilværelsen vanskelig for mange. Da hjelper det ikke med en velkomstpakke på service-torget.

Uten gode ordninger for barna blir ikke Verdal en by for familier uten nettverk, eller for sårbare familier.  Slik kan vi ikke ha det.

Forslag:
Sak om SFO taes opp i Komité, Mennesker og livskvalitet, med tanke på en grundig gjennomgang av hele ordningen - og spesielt med tanke på bedre åpningstider.  Dette må gjøres så snart som mulig slik at evt. økte utgifter kan innarbeides i budsjettet fra 2013.

Åpningstider bedre tilpasset familienes behov samt muligheter for graderte plasser, bør kunne gjennomføres senest fra neste skoleår.


Verdal, den 10.09.12

Verdal Venstre, Brita Kleven Thorsvik, gruppeleder”

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.09.2012 13:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS