Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

104/12-Samkommunestyret

Samkommunestyret for perioden 2011-2015 - nedlegging av utvalg og opprettelse med nyvalg

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/7757 - /010

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 29.10.2012 104/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Samkommunestyret valgt for perioden 2011-2015 fra Verdal kommune legges ned.
 2. Samkommunestyret opprettes på nytt for perioden 2011-2015 med følgende medlemmer:
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:                       Varamedlemmer:
  1. Bjørn Iversen (AP)          1. Håkon Hafell (KrF)
  2. Kristin J. Hildrum (AP)    2. Torunn Rotmo (AP)
  3. Kjetil Aarstad (AP)         3. Jonny Arild Haugan (AP)
  4. Lennart Johansson (AP)  4. Kirsten Johansson Malmo (AP)
  5. Anne Grytbakk (AP)       5. Kjell Woll Sigurdsen (AP)
   
  Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:
  Medlemmer:                       Varamedlemmer:
  1. Marit Voll Skrove (SP)   1. Anne Kolstad (SV)
  2. Trude Holm (SP)            2. Pål Sverre Fikse (SP)
                                            3. Andor Jermstad (SP)
   
  Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:
  Medlem:                         Varamedlemmer:
  Johannes Rosvold (V)     1. 
                                         2. Brita Kleven Thorsvik (V)
                                         3. Signar Musum (FRP)
   
  Høyre:
  Medlem:                        Varamedlemmer:
  Anne Grete Valbekmo   1. Knut Snorre Sandnes
                                       2. Silje Sjøvold
                                       3. Charlotte Aakerhus

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I forbindelse med oppnevning av nytt medlem i kontrollutvalget er vi gjort oppmerksom på at vi ikke kan frita et medlem fra et utvalg med beslutningsmyndighet for så å oppnevne vedkommende i et nytt utvalg. Den eneste måten å gjøre dette på, i henhold til kommuneloven, er å legge ned utvalget og så opprette det på nytt uten det medlemmet som skal «fritas».

Vi har mottatt forslag fra felleslista SP/SV/V/H/FRP på Kristine Karlgård som ny leder i kontrollutvalget og John Hermann som ny nestleder i kontrollutvalget.

John Hermann er også 3. varamedlem i samkommunestyret og vi må da i henhold til ovenstående legge ned samkommunestyret (Verdal kommunes representanter) for så å opprette/oppnevne det på nytt uten John Hermann.

Innherred samkommunestyre har til opplysninger følgende medlemmer fra Verdal kommune:

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
Medlemmer:                       Varamedlemmer:
1. Bjørn Iversen (AP)         1. Håkon Hafell (KrF)
2. Kristin J. Hildrum (AP)   2. Torunn Rotmo (AP)
3. Kjetil Aarstad (AP)        3. Jonny Arild Haugan (AP)
4. Lennart Johansson (AP) 4. Kirsten Johansson Malmo (AP)
5. Anne Grytbakk (AP)     5. Kjell Woll Sigurdsen (AP)

Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer:                        Varamedlemmer:
1. Marit Voll Skrove (SP)   1. Anne Kolstad (SV)
2. Trude Holm (SP)            2. Trude Holm (SP)
                                           3. Andor Jermstad (SP)

Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:
Medlem:                       Varamedlemmer:
Johannes Rosvold (V)   1. John Hermann (FRP)
                                     2. Brita Kleven Thorsvik (V)
                                     3. Signar Musum (FRP)

Høyre:
Medlem:                        Varamedlemmer:
Anne Grete Valbekmo   1. Knut Snorre Sandnes
                                     2. Silje Sjøvold
                                     3. Charlotte Aakerhus

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.11.2020 09:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS