Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

116/12-Spørsmål-Utviklingsprosjekt

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2012/8355 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 26.11.12 116/12
 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Venstre v/Brita K. Thorsvik
har den 17.11.12 fremmet følgende spørsmål til ordfører:

«Midler til aktuelle utviklingsprosjekt.

Det er viktig for kommunen at våre innbyggere trives og at de velger å bli boende i kommunen.  I tillegg er det en stor utfordring for kommunen å tiltrekke seg nye familier som ønsker å flytte hit. 

I rådmannens framlegg av neste års budsjett understreket han på nytt at folketallet er svært viktig når staten tildeler kommunen midler til driften. En økning i folketallet vil kunne gi kommunen et større beløp i overføringer.

Til tross for stram økonomi satte kommunestyret av 2 mill for 2012 til aktuelle utviklingsprosjekt som fremmer miljø og bolyst.  Dette var i samsvar med rådmannens innstilling.

I kommunestyret ble følgende vedtatt: ”Det er satt av 2 mill i utviklingsmidler som skal deles ut til aktuelle utviklingsprosjekt som fremmer miljø og bolyst. Disse midlene skal prioriteres av komité mennesker og livskvalitet.”

Etter en gjennomgang av de sakene som har vært i komité menneske og livskvalitet er det ikke satt opp en eneste sak vedr. slike prosjekt og heller ingen forslag til bruk av disse pengene.

Spørsmål:
Hva er grunnen til at kommunen ikke har brukt av disse midlene?  Betyr det at det ikke er behov for prosjekt som fremmer miljø og bolyst?

Verdal, 17.11.12

Brita Kleven Thorsvik, gruppeleder Venstre»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.11.2012 11:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS