Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

4/13 Verdal stasjon - Jernbaneparken - Utbetaling av BRA-midler på kr.500.000,-

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2005/10131 - /Q60

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 15.01.2013 3/13
Formannskapet 17.01.2013 4/13
Kommunestyret 28.01.2013 4/13

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske justeringer.
   

Rådmannens innstilling:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske justeringer.
   

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 15.01.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske justeringer.
   

Vedlegg:
Kopi av K-sak 18/12
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
 

Saksopplysninger:
Verdal kommune mottok i 2008 tilsagn om kr.500.000,- i BRA-midler fra Statens Vegvesen til Jernbaneparkanlegget. I tilsagnsbrevet var det satt krav om snarlig oppstart av anlegget med krav om rapportering innen januar 2009. Da finansiering av anlegget ikke forelå innen nevnte frist ble hele tilsagnet satt på vent.

Ved sluttrapportering for anlegget, K-sak 18/12, var det sterkt usikkert om kommunen fikk utbetalt disse midlene da anlegget ble avsluttet mye senere enn planlagt. Dette medførte at kommunen ikke våget å ta med disse midlene som en del av sluttfinansieringen.

Etter kontakt med Vegvesenets kontaktperson ble det i april 2012 avholdt befaring på anlegget. Det ble presisert i forkant av befaringen at alle frister egentlig var gått ut for å få ut BRA-midlene. Etter befaringen syntes Vegvesenets saksbehandler at anlegget var så flott at han skulle gjøre alt han kunne for å få ut midlene. I mai var kr.500.000,- overført til Verdal kommunes bankkonto.
 

Vurdering:
Ovennevnte midler er pr.dato ikke disponert. Rådmannen foreslår at midlene avsettes til diverse supplerende leveranser og arbeider i Jernbaneparken. Dette vil være eventuelt scene m/utstyr, bassengpumpe med mere.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 21.01.2013 13:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS