Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

5/13 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013. Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret

Saksbehandler : Linen Therese Ertsås

Arkivref  : 2012/6609 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.01.2013 9/13
Kommunestyret 28.01.2013 5/13

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2013-2017.

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2013-2017.

 
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I Lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 28.06.02 med senere endringer inneholder bl.a. følgende bestemmelse om:

Ǥ 4.2 Stemmestyrer
Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.»

Rådmannen foreslår at denne oppgaven som tidligere utføres av valgstyret.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS