Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

6/13 Oppnevning av medlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref  : 2012/3736 - /P30 
 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.01.2013 8/13
Kommunestyret 28.01.2013 6/13

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013

BEHANDLING:
AP/KRF v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag på medlem:
Medlem: Ordfører.

H v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til varamedlem:
Varamedlem: Marit Voll.

Ved punktvis votering på medlem og varamedlem ble begge enstemmig valgt.

INNSTILLING:
Som medlem og varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS oppnevnes for Verdal kommune:
Medlem: Ordfører.
Varamedlem: Marit Voll.

 
Rådmannens innstilling:
Som medlem og varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS oppnevnes for Verdal kommune:
Medlem:
Varamedlem:

 
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev datert 19.12.12 fra Trondheim Havn.
Selskapsavtale

 
Saksopplysninger:
Det er med virkning fra 01.01.2013 vedtatt sammenslåing av de to havneselskapene i Trondheimsfjorden og i henhold til selskapsavtalen skal Verdal kommune oppnevne 1 medlem med varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS.

I brev datert 19.12.12 fra Trondheim Havn opplyses det at det skal avholdes representantskapsmøte den 28. januar og de ber om at oppnevningen skjer før den tid. Det er kommunestyret som har myndighet til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer og første kommunestyret i år er den 28. januar. Det blir derfor innstillingen fra formannskapet som blir gjeldende for første møte i representantskapet.

Formannskapet bes i møte fremme forslag til kommunestyret på medlem og varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.01.2013 13:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS