Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

8/13 Andor Jermstad - søknad om fritak fra vervet som varamedlem til overskattetakstnemenda for eiendomsskatt

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref  : 2013/362 - /
 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 28.01.2013 8/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Andor Jermstad om fritak fra vervet som varamedlem i overskattetakstnemda for eiendomsskatt. Nytt 2. varamedlem i overskattetakstnemnda for felleslista SP/SV/H/V/FRP for resten av valgperioden:

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Andor Jermstad søker i mail datert 20. januar 2013 om fritak fra vervet som 2. varamedlem til overskattetakstnemnda for eiendomsskatt for felleslista SP/SV/H/V/FRP. Søknaden begrunnes med jobbsituasjon.

Møtefrekvensen i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt er stor fram til april, men anslagsvis to heldagsmøter pr. uke. Dette vil kunne føre til uforholdsmessig stor vanskelighet for enkelte i forhold til jobbsituasjon.

Det er en sak til som skal behandles i kommunestyret som gjelder overskattetakstnemnda for eiendomsskatt og det er fritak av medlemmer/varamedlemmer som også er medlemmer/varamedlemmer i formannskapet. Når vi tar formannskapet innstilling i den saken til grunn vil det være følgende sammensetning i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt for felleslista SP/SV/H/V/FRP:

Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:

Medlemmer:

 1. Joar Aksnes (V)
 2. Arne Falkfjell (SP)
 3. Ann Maj H. Holmli (H) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Johannes Overmo (V)
 2. Andor Jermstad (SP)
 3. Eirik Bjørgan (SP) (innstilling fra f.skap)
 4. Knut Voll (SP)
 5. Lise Rosvoll (SP)
   

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra vervet som 2. varamedlem i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt.

Felleslista SP/SV/H/V/FRP bes fremme forslag på nytt medlem i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.01.2013 13:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS