Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 25.02.13 - PS 12/13-Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2012/274 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 13.02.13 9/13
Formannskapet 13.02.13 16/13
Kommunestyret  25.02.13  12/13

 

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2012 tas til orientering.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2012 tas til orientering.

Til toppen av siden

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2012 tas til orientering

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
For å legge til rette for at politikere og andre i Verdal kommune skal ha kunnskap og oversikt om faktaforhold og tilstand innenfor helse, omsorg og velferdsområdet, er det utarbeidet en tilstandsrapport som beskriver dette for 2012. Dette ble gjort i denne form første gang for 2011.

Tall og faktaopplysninger er hentet fra grunnlagsdokumentet, fagsystem, manuelle registreringer og fagmiljøene. I tillegg til status for 2012, inneholder rapporten også betraktninger rundt de største utfordringsområdene for tjenesteområdene. Den kan brukes som grunnlag for blant annet planarbeid og rapportering. De største utviklingsprosessene som har pågått innen området i 2012 er også beskrevet kort i rapporten.

Rapporten er forelagt de aktuelle virksomhetslederne for kvalitetssikring av innhold.

Vurdering:
Rådmannen anser det som viktig at både politikere, ansatte og andre aktører har en solid kunnskapsplattform i forhold til tjenesteområdet. Helse, omsorg og velferdsområdet i Verdal kommune er omfattende, og kan være utfordrende å få oversikt over. Tilstandsrapporten kan gi kunnskap om, og oversikt over, organisering, aktivitet og omfanget av tjenester på et gitt tidspunkt.
Til toppen av siden

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2013 10:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS