Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.11.13 - PS 79/13 Møteplan 2014 - Verdal kommune

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2013/7703 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.11.2013 98/13
Kommunestyret 25.11.2013 79/13

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING:
Venstre v/Brita K. Thorsvik
fremmet følgende forslag:
«Ekstra formannskapsmøte torsdag 13. november 2014.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Venstre som ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over rådmannens forslag til innstilling med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt

INNSTILLING:

  1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2014 vedtas med følgende endring: ekstra formannskapsmøte torsdag 13. november 2014
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00. 
     

 

Rådmannens innstilling:

  1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2014 vedtas.
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.
     

Vedlegg:
Forslag til møteplan 2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som hovedregel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og onsdag for komite for mennesker og livskvalitet.

Det betyr at det er tre ukedager som er møtedag. Rådmann ønsker at formannskapet og kommunestyret diskuterer muligheten for å ha møtene på samme ukedag fra 2015, men i forskjellige uker. F.eks. komitemøter tirsdag uke 1, formannskap tirsdag annenhver uke og kommunestyret mandag som i dag. Dette frigjør ukedager til andre møter.

Møteplan legges med dette fram til behandling. 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.11.2013 12:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS