Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.04.15 - PS 38/15 Årsmelding 2014 - Innvandrerrådet

Saksbehandler : Rune Gjelvold

Arkivref : 2015/2122 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 27.04.2015   38/15

 

Rådmannens innstilling:
Årsmelding 2014 for innvandrerrådet tas til orientering. 

Vedlegg:
Årsmelding 2014 innvandrerrådet Verdal kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til reglement for innvandrerrådet i Verdal kommune, pkt. 7, skal rådets årsmelding legges fram for kommunestyret til behandling.

Det vises for øvrig til vedlagte årsmelding.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.04.2015 13:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS