Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.04.15 - PS 39/15 Planstrategi for kommunene Levanger og Verdal, justeringer i del 3.1 Kommunalt planbehov

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref : 2012/4489 - /140

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 23.04.2015 11/15
Verdal kommunestyre 27.04.2015  39/15 
Levanger kommunestyre    

 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Planstrategiens del 3.1 Kommunalt planbehov, endres som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2015-2018. 
 
Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Planstrategi 2013-2016

Saksopplysninger:
Planstrategien for kommunene Levanger og Verdal 2012-2015, ble vedtatt i Levanger Kommunestyre som sak 49/12 og i Verdal kommunestyre som sak 88/12.

I 2013 vedtok kommunestyrene justering av Planstrategiens kap. 3.1 Planbehov som viser hvilke planer det er behov for å utarbeide.

Gjennom utarbeidelsen av nye kommunedelplaner i kommunene i 2014 ble det avdekket nye planbehov. Samtidig har noen av planprosessene i gjeldene Planstrategi tatt lenger tid enn forutsatt. Nye planbehov og forskyvinger i planprosesser er bearbeidet av rådmannens ledergruppe i Levanger, rådmannens lederteam i Verdal og felles strategisk ledergruppe for kommunene. Som følge av dette foreslår administrasjonssjefen justering av Planstrategiens kap. 3.1 Planbehov som vist i tabellen under.

Tabell over planstrategi, i bildeformat 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.04.2015 13:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS