Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.13 - PS 74/13 - Interpellasjon fra Verdal Senterparti - rovdyrproblematikken i kommunen

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref :   2013/6955 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 28.10.13 74/13

 
Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
Verdal Senterparti v/Marit Voll har den 13.10.13 fremmet følgende interpellasjon:

«Rovdyrproblematikken i kommunen.

Rovdyr og beitenæring.

Sommeren 2013 ser ut til å bli den verste sommeren i moderne tid, når det gjelder tap av beitedyr i kommunen.
Enkelte besetninger har vært angrepet av både gaupe, jerv og bjørn, og tapene har pågått gjennom hele beitesesongen. Enkelte besetninger har hatt over 40 % i tap på lamunger.

Dette fører til store lidelser for dyrene, og en avmaktsfølelse til eierne.
De som eier dyrene steller for de gjennom et helt år, slipper de ut på beite og står maktesløse overfor rovdyrenes herjinger. Fokuset flyttes fra de levende dyrene over til å dokumentere kadaver.
De kjemper mot rovdyrene og norsk regelverk.

Situasjonen minner om den de hadde i Lierne for 15 år siden.
Verdal kommune er den kommunen i N.Tr.lag som har flest sau på beite. Det er en viktig del av landbruket i kommunen. Stortinget har vedtatt at matproduksjonen skal økes med 20% i årene framover.

Skal vi akseptere at rovdyrene tar over utmarka i kommunen, eller skal vi utnytte alle tenkelige muligheter vi har i det lokale handlingsrommet?

Verdal Senterparti foreslår at det lokale handlingsrommet utnyttes maksimalt. Det må samtidig jobbes opp mot nasjonale myndigheter for å bedre virkemidlene for uttak av rovdyr.

Senterpartiet foreslår følgende tiltak:

Ved skadefellingsuttak:
Innarbeide gode prosedyrer for rask melding og utrykning.
Hund og jeger må raskt ut i terrenget. Minst mulig aktivitet i terrenget i forkant.
Ja holdning i kommunen, alle søknader for uttak blir videresendt.
Aktiv på søknader om midler for å trene hunder og jegere.
Færre og mere profesjonelle jaktlag. Gjerne samarbeid mellom flere kommuner.
Skadefellingsuttak holdes utenfor lisensjakta.
Ved skadefellingsuttak benyttes hensiktsmessige midler eks. helikopter.
Ved dokumentasjon av skadedyr bør det holde med erfarne gjetere/saueeiere med foto som dokumentasjon. Verdifull tid går tapt før SNO kontakt er på stedet. Alternativt bør jegere være med i følget sammen med SNO.
Investere i viltkamera, jervkasse og utstyrskasse klar for jakt.
Kommunens skjønnsmidler brukes aktivt.

På regionalt og nasjonalt foreslår vi:
I Region 6 bør en være mere aktiv på uttak under lisensjakta. Områder der tapene er størst bør prioriteres.
Tillate bruk av lys i jakt på jerv under lisensjakta.
Økt uttak på vårsnø.
Oppheve forbudet på løs-på-drevet-halsende-hund.
Tillate Plotthunder.
Forenkle regelverket for erstatning.

Støtter ordføreren Senterpartiets forslag, og vil han støtte arbeidet for å berge beitenæringa i kommunen?

Verdal Sp
Marit Voll»

 
  
Til toppen av siden 
Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2013 10:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS