Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.09.14 - PS 81/14 -Finansreglement Verdal kommune

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2014/6882- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.09.2014 83/14

 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.


Saksopplysninger:
Representanten Kjell W. Sigurdsen (AP)
ha fremmet følgende spørsmål til ordfører:
«Jeg viser til det kommunale møtereglement pkt. 20 ( 02/04702 – RE Kommunestyret ).

Retter følgende spørsmål til ordfører. De må sees i sammenheng med det som skjedde med en kalksilo på industriområdet.

  1. Hva er kommunen sitt ansvar for å vite at sikkerhet og beredskapsplaner blir ivaretatt for hele Industriparken. ?
  2. Kontroll og tilsynsorganer som ivaretar dette og samhandlingen med kommunen er viktig. Hvordan fungerer det?
  3. Beredskapsøvelser for hele parken kan være nyttig å gjennomføre. Hvem kan beslutte en slik øvelse?
  4. Ved en katastrofe kan det synes at rømmingsveiene fra området er begrenset.! Hvordan er dette vurdert fra kommunens side?
     

Forbregd / Lein, 17.09.2014

Kjell Woll Sigurdsen»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet..


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.09.2014 14:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS