Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.09.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          30.09.2013
Tid:             18:00 - 19:35
Til stede:    34 representanter

 
  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      Videoopptak fra møtet

Kulturinnslag før møtestart:
Dina Strømmen og Synne Myran Larsen synger "Beautiful" - video

I starten av møtet orienterte Turid Hofstad om status og utvikling ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter - video - se presentasjonen som ble brukt her.

Åpning, opprop og merknader - video
Merknad John Hermann:
Spørsmål om riktigheten av å avvikle møte ved så få saker.
Ordfører svarte.
 
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 62/13 Godkjenning av møteprotokoll  26.08.13 Protokoll video
PS 63/13 Uttalelse om permanent etablering av Sør-Innherad kirkelige fellesråd Saksframlegg Protokoll video
PS 64/13 Verdalsboka "Heimer og folk", Volhaugen - forskuttering av utgivelse Saksframlegg Protokoll video
PS 65/13 Orientering - Protokoll video

   

Oppmøte kommunestyrets møte 30.09.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Nei  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Thor Berrtil Granum DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Siri-Gunn Vinne SP Vara Ja Møtte for Vigdis Haldorsen
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Håkon Hafell KRF Vara Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Anne Grytbakk DNA Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Jørgen Erik Baumfelder SP Vara Ja Møtte for Terje Aksnes
Tore Landstad FRP Vara Ja Møtte for Signar Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


 

PS 062/13 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.09.2013

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. august 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt
  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. august 2013 godkjennes.

 

 

PS 063/13 Uttalelse om permanent etablering av Sør-Innherad kirkelige fellesråd  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.09.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK: 
Verdal kommune vil foreslå overfor Sør-Innherad kirkelig fellesråd at det søkes om videre samarbeidsforsøk om ett kirkelig fellesråd for kommunene Frosta, Levanger og Verdal for ytterligere to år.

 

  

PS 064/13 Verdalsboka "Heimer og folk", Volhaugen - forskuttering av utgivelse  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.09.2013

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris pr bok settes til kr 350.
 3. Utgifter til trykking forskutteres med kr 190.000. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
   

 

 

PS 065/13 Orientering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.09.2013

BEHANDLING: 
Det ble i starten av møtet gitt følgende orientering:
Status og utvikling ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Turid Hofstad. video - se presentasjonen som ble brukt her

Rådmann orienterte om:

 • Arbeid med ledelse og helhet. Samling for ledere på tre nivåer i Verdal og lederskole for Levanger, Verdal og ISK. Første samling gjennomført med tema verdier og etikk.
 • Stortingsvalget. Teknisk gjennomføring gikk bra.
 • Inn i den intense perioden med økonomiplan. Viktig at utgangspunktet er den kommunestyret har vedtatt for 2013 - 2016.
 • Sykefraværsutvikling. Sykefravær 5,8 % i andre tertial.  Ny positiv utvikling.
   

Ordfører orienterte om:

 • Valggjennomføringen – stor ros for den praktiske gjennomføringen.
 • 7 kommuner mister distriktstilskuddet fra 2015 – Verdal kommune får det største tapet i følge Kommunal Rapport.
 • Husbanken og Verdal kommune har undertegnet samarbeidsavtale om «programkommuner». Boligsosialt programsamarbeid.
 • Som tidligere orientert til kommunestyret er det tatt opp med direktoratet Skatt Midt-Norge sin praksis om at man manntallsfører utenlandske arbeidstakere i den kommunen bedriften har postadressen sin og ikke der de jobber. Nå har det kommet meldinger gjennom pressen at Skatt Midt-Norge må endre sin praksis og manntallsføre disse i den kommunen de bor.
 • Partnerskapsavtale inngått med HINT og Verdal kommune. Det har også Levanger og Innherred samkommune gjort. Dreier seg om gjensidige forpliktelser.
 • Møte med Røde Kors og Verdal kommune ad. etablering det Røde Kors kaller «Beredskapsvakt». Målet er å kunne tilby sterke frivillig med sterkere kompetanse enn hva vi ellers kan forvente. Verdal har takket ja til et slikt tilbud.
 • Industriparken – nøkkeltall ved årsskiftet.
   

  

Til toppen av siden

Publisert: 16.08.2013 13:30 Sist endret: 14.04.2016 13:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS