Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 31.03.14 - PS 31/14 Årsmelding Verdal ungdomsråd 2013

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/747 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 31.03.2014 30/14 

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2013 til orientering.   

Vedlegg:  
Årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2013 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:

Årsmelding for Verdal Ungdomsråd for 2013 ble behandlet og godkjent av ungdomsrådet i møte 12. februar. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
Det vises til vedlagte årsmelding. 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.03.2014 11:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS