Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 31.03.14- PS 32/14 Årsmelding for Eldrerådet 2013

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2006/1552 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 31.03.2014 31/14

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2013 til orientering

Vedlegg
Eldrerådets årsmelding for 2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, § 4, skal eldrerådet hvert år utarbeide ei melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Eldrerådet har godkjent årsmeldinga..

 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 11:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS