Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.15- PS 74/15 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2015

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/3404 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.08.2015 88/15
Kommunestyret 31.08.2015 74/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Ordfører får, i henhold til eksisterende praksis, fullmakt til å kalle inn representanter fra partier innvalgt i kommunestyret for perioden 2015-2019 for å konstituere valgnemnd.

 

 

Rådmannens innstilling:
Ordfører får, i henhold til eksisterende praksis, fullmakt til å kalle inn representanter fra partier innvalgt i kommunestyret for perioden 2015-2019 for å konstituere valgnemnd.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret skal velge en mengde utvalg, råd og nemnder i sitt konstituerende møte 19. oktober og i kommunestyrets møte 2. november.

For at valgene i kommunestyret skal kunne gjennomføres effektivt er det nødvendig at de er forberedt av en valgnemnd. I en slik nemnd bør alle partier i kommunestyret være representert.

Nemda skal, etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved forholdstallsvalg (kommunelovens § 38a om avtalevalg), fremme forslag på medlemmer i de nemnder og utvalg som kommunestyret skal velge.

Nemnda har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men forbereder valg på vegne av kommunestyret.

Da dette er nyttig å ha på plass før det konstituerende møte 19. oktober, tilrådes det at ordfører får fullmakt til å kalle inn de partier som får plass i kommunestyret etter valget 14. september 2015 og konstituere disse i valgnemnd.

Dette er i henhold til eksiterende praksis gjennom mange valg.

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.08.2015 09:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS