Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.15- PS 76/15 Interpellasjon fra Bjørn Holmli, Verdal Arbeiderparti - Verdal kommunes bruk av midlertidige tilsettinger etter Arbeidsmiljøloven ble endret fra 01.07.15

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2015/5351 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 31.08.2015 76/15

 

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal Arbeiderparti v/Bjørn Holmli
, har den 17.08.15 fremmet følgende interpellasjon:

«Interpellasjon

Interpellasjonen gjelder Verdal kommunes bruk av midlertidig tilsetting etter at Arbeidsmiljøloven (aml) ble endret fra 01.07.15.

Aml § 14-9 sier at hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, det er imidlertid noen unntak. De fleste av disse gjaldt også før siste endring. Før 01.07.15 kunne en bruke midlertidig tilsetting etter unntak a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten (prosjektarbeid), b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariater) c) for praksisarbeid d) deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten.

Så har det, i tillegg til dette, kommet et nytt unntak f), der arbeidsgiver kan, for en periode på inntil tolv måneder ansette inntil 15 % av arbeidstakere midlertidig uten spesiell grunn.

Denne nye bestemmelsen er, etter mitt syn, en sterk svekkelse av det generelle stillingsvernet arbeidstakere har i dag. Det er en stor fare for at vi får et A og B lag i arbeidslivet, der en stor del av arbeidstakerne får et utrykt arbeid og må gå fra det ene til det andre midlertidige arbeidsforhold.

Det blir sagt at denne nye bestemmelsen er for at arbeidstakere skal få "prøve seg" i arbeidslivet.

Jeg mener at de andre "gamle" unntakene i tilstrekklig grad ivaretar dette behovet, en kan lovlig ansette midlertidig i vikariater, prosjektstillinger, praksisarbeid og sågar delta i arbeidsmarkedstiltak uten at det bryter med hovedregelen om at arbeidstaker skal ansettes fast.

De unntakene som var i bestemmelsen før 01.07.15 er mer en tilstrekklig for å tilfredsstille Verdal kommunes behov for å ansette arbeidstakere midlertidig.

En må også huske at, i tillegg til dette blir alle nye arbeidstakere ansatt med en prøvetid.

Med bakgrunn i dette fremmer jeg forslag om at kommunestyret vedtar at Verdal kommune ikke skal benytte den muligheten som ligger i aml § 14-9 f) med å ansette medarbeidere midlertidig uten spesiell grunn. Verdal kommune skal være en arbeidsgiver som gir sine ansatte faste og trygge ansettelsesforhold.

Med hilsen
Bjørn Holmli
Verdal Arbeiderparti»

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet..

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.08.2015 09:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS