Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 10.05.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           10.05.2016 
Tid:             17:00 - 19:25
Til stede:     35 representanter

 

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt

   

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 37/16 Godkjenning av møteprotokoll  25.04.2016 Protokoll video
PS 38/16 Kommunereformen - intensjonsavtale til folkeavstemming Saksframlegg Protokoll video

  

Oppmøte kommunestyrets møte 10.05.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Knut Fortun møtte som vara 
Arne Leonhardsen FRP Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 037/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 10.05.2016

BEHANDLING:   
Ordfører foreslo følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 25. april 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. april 2016 godkjennes.

    
 

PS 038/16 Kommunereformen - intensjonsavtale til folkeavstemming   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 10.05.2016

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Framforhandlet intensjonsavtale legges fram for rådgivende folkeavstemming i Verdal kommune.
   
 2. Rådgivende folkeavstemming avholdes 6. juni 2016.
   
 3. Ordinær forhåndsstemming på servicekontoret i perioden 19. mai til og med 3.juni. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.
   
 4. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinære forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. Brevstemmer mottas fra 19. mai t.o.m. valgdagen kl 20.00. På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene
   
 5. Bestemmelsene i PS 11/16 gjelder for øvrig.
   

    Til toppen av siden

 

Publisert: 18.01.2016 15:18 Sist endret: 11.05.2016 09:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS