Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 12.12.16 - PS 107/16 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2016/1425 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kontrollutvalget 21.11.2016  
Kommunestyret 12.12.2016 107/16

 

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 21.11.16: 

Kontrollutvalgets vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017 for sin virksomhet i 2017.
  2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
  3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.


SAKSBEHANDLING/SAKSGANG 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017 for sin virksomhet i 2017.
  2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
  3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.


Kontrollutvalgets behandling

Sekretær ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet

Ingen 

Avstemming

Enstemmig.

Endelig vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017 for sin virksomhet i 2017.
  2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
  3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.


Vedlegg


Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017 følger vedlagt denne saken.

Årsplanen for 2017 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2017. 

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

Vurdering:

Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.12.2016 10:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS