Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.12.15 - PS 114/15 Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2012/5086 - /H43

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.12.2015 131/15
Kommunestyret 14.12.2015 114/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.12.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyre i Verdal godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av 20.11.2015 for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.

 

 

 
Rådmannens innstilling:
Kommunestyre i Verdal godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av 20.11.2015 for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. 

Vedlegg:
Revidert Selskapsavtale av 20.11.2015 for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Viser til kommunestyresak 72/13 (evt tidligere politisk behandling av samme sak)

På forberedende stiftelsesmøte 17.06.13, fattet kommunene i Nord-Trøndelag et prinsippvedtak om at ny selskapsform for nytt krisesenter i Nord-Trøndelag blir et interkommunalt selskap (IKS), jf lov av 29.01.1999 nr.06 om interkommunale selskap. Videre ble man i stiftelsesmøte 22.november 2013 enig om en selskapsavtale.

Denne selskapsavtalen er en avtale som alle kommunene må godkjenne og vedta, samt signere før oversending til Foretaksregisteret. Tidligere utsendte avtale har vist seg ikke å være godkjent, i hovedsak grunnet at tak for låneopptak ikke var presisert (se § 12). Det er for øvrig også lagt inn at Osen, Tydal og Selbu skal delta på eiersiden, og eierandelene er justert i forhold til dette og justerte innbyggertall pr 1.1.2015(§ 5), - noe som også blir ryddigere når innskudd skal fordeles. Antall deltagere i representantskap er tatt med i § 7.

Det er utsendt forslag på revidert selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS, se vedlegg.

Verdal kommune og Steinkjer kommune har utarbeidet et tilbud om å være vertskommune for lokalisering av det nye krisesenteret i Nord-Trøndelag. Lokalisasjon vil bli avklart primo 2016.

Vurdering: 
Interkommunalt selskap som selskapsform for det nye krisesenteret i Nord-Trøndelag ivaretar eierskap og organiseringen av det interkommunale samarbeidet på en god måte.

Forslag til vedlagte selskapsavtale vurderes som dekkende for de forpliktelser Verdal kommune påtar seg, som følge av dannelsen av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.12.2015 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS