Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.12.2015 - PS 115/15 Salg av eiendommen Vektergata 5 (Melvoldgården) gnr 21, bnr 7/59/61

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2012/6760 - /1721/21/3

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.12.2015 130/15
Kommunestyret 14.12.2015 115/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.12.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Verdal kommune selger eiendommen Vektergata 5 (Melvoldgården), (gnr. 21, bnr. 7/59/61), for kr 2.100.000,- til Stiklestad Eiendom AS.

Salget skjer i tråd med framforhandlet kontrakt.

 

 

 
Rådmannens innstilling: 
Verdal kommune selger eiendommen Vektergata 5 (Melvoldgården), (gnr. 21, bnr. 7/59/61), for kr 2.100.000,- til Stiklestad Eiendom AS.

Salget skjer i tråd med framforhandlet kontrakt.  

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Kontrakt mellom Verdal kommune og Stiklestad Eiendom AS
  • Kommunestyresak PS 89/12, kjøp av eiendommen.
     

Saksopplysninger:
Høsten 2012 kjøpte Verdal kommune Vektergata 7-9 (Gjensidigegården) og Vektergata 5 (Melvoldgården), samt et åpent grusareal/parkeringsareal i bakkant av Vektergata 5 av JNS. Eiendom AS.

Melvoldgården ble prissatt til kr 2.000.000,- i vårt kjøp høsten 2012.

Melvoldgården ble vurdert som aktuell plassering av Ungdommens hus, men ble lagt til side i den prosessen når Stiklestad Eiendom AS fikk hånd om Holmengården (Vektergata 3) og ønsket å drøfte sammenhengen mellom de to byggene. Grensen mellom disse byggene er en brannmur i bygget, og en rasjonell omdanning av byggene til ny standard og nytt formål er å gjøre noe med begge byggene samtidig. Stiklestad Eiendom AS har igangsatt prosesser for å rive byggene og bygge nytt med næring i første etasje og leiligheter over.

Vurdering: 
Det er etter rådmannens vurdering svært positivt at bygningene i Vektergata 3 og 5 nå blir tatt fatt i, og omdannet til nytt i en prosess. Kjøperen ønsker å overta Vektergata 5 for å rive samtidig som Vektergata 3 rives, og bygge et nytt bygg på begge adressene. Dette gir grunnlag for nok et steg i byforskjønnelsen i sentrum, og en bedre løsning enn om kommunen gjør innvendig renovering av Melvoldgården og en annen eier en total omdanning av Holmengården.

I og med at prisen er den samme som kommunen kjøpte denne eiendommen for, og kr 100.000,- over det, er det den samme markedspris som er lagt til grunn. Det er med det ingen utbygger som får noen fordel gitt av kommunen i denne transaksjonen. Ytterligere er det faktum at de to byggene henger sammen et moment som gjør at Vektergata 5 må ansees som vanskelig tilgjengelig for isolert riving og omdanning.

I tillegg til kjøpesummen påløper offentlige gebyrer til tinglysing og dokumentavgift som i sin helhet betales av kjøper.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.12.2015 13:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS