Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.10.2015

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          19.10.2015
Tid:            18:00 - 18:50
Til stede:    35 representanter

 

Kulturinnslag ved kulturskole før møtet : Domantas spiller  "Entertainer".  Video.

Utdelt i møtet:

 1. Verdal kommunes jakkemerke
 2. Nøkkelbånd
 3. Reglement kommunestyret
 4. Kommuneloven
 5. Forvaltningsloven
 6. Offentlighetsloven
 7. Boka «Tillit» - KS folkevalgtprogram – brukes i folkevalgtopplæringen.
 8. KS hefte: «Møtet er satt!»
 9. Reiseregningsskjema - PDF  / Word
 10. Skjema – erklæring tapt arbeidsfortjeneste - PDF  / Word
 11. Skjema – Krav om lønnsrefusjon

I tillegg ble valgnemndas innstilling og lister for valg til formannskapet utdelt.

Ordfører ønsket det nye kommunestyret velkommen til det 64. ordinære kommunestyret i Verdal kommune. Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.

 

Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word    

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 78/15 Godkjenning av møteprotokoll  31.08.2015 Protokoll video
PS 79/15 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015 - valgoppgjør Saksframlegg Protokoll video
PS 80/15 Valg av formannskap for perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 81/15 Valg av ordfører for perioden 2015 - 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 82/15 Valg av varaordfører for perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 83/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 84/15 Valg av komite for plan og samfunn og komite for mennesker og livskvalitet for perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 85/15 Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret for perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 86/15 Valg av representanter til KS sine organer for perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 87/15 Opplæring av folkevalgte valgt for perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 88/15 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 19.10.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Arne Leonhardsen FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS  078/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 31.08.2015 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 31.08.2015 godkjennes.    

 

PS 079/15 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015 - valgoppgjør   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget for 2015 for Verdal kommune er gyldig.

     

PS 080/15 Valg av formannskap for perioden 2015-2019   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING: 
Valgnemnda v/Ove Morten Haugan gjennomgikk valgnemndas innstilling.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til valgnemndas innstilling om at forholdstallsprinsippet legges til grunn ved valg som skal foretas, men at valget praktisk gjennomføres som flertallsvalg (avtalevalg, jfr. Kommunelovens § 38a).

Ove Morten Haugan ba om at valg av formannskap avholdes som forholdstallsvalg og ba om skriftlig votering.

Astrid Tromsdal og Pål Sverre Fikse ble enstemmig oppnevnt som tellemannskap. Terje Aksnes ble valgt inn i tellekorpset på sak 82/15. Pål Sverre Fikse gitt ut av tellekorpset på sak 82/15.

Det ble framsatt følgende listeforslag:

Liste 1: Fellesliste Arbeiderpartiet/ Høyre/Kristelig Folkeparti:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Ove Morten Haugan (AP)
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 6. Charlotte F. Aakerhus (H)
 7. Arild K. Pedersen (AP)
 8. Bjørn J. Holmli (AP)
 9. Berit Gustad Nessø (AP)
 10. Torill Elverum (AP)
 11. Einar A. Tromsdal (AP)
 12. Tor Martin Nordtømme (AP)

Liste 2: Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/ Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Brita Kleven Thorsvik (V)
 5. Anne Kolstad (SV)
 6. Arvid Wold (MDG)
 7. Vigdis Haldorsen (SP)
 8. Arne Leonhardsen (FRP)
 9. Trude Holm (SP)
 10. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)

Begge listeforslagene ble enstemmig godkjent av kommunestyret.

Det ble foretatt skriftlig votering.

Det ble først registrert hvor mange stemmer den enkelte lista hadde fått.

Denne registreringen ga følgende resultat:

 • Liste 1: 19 stemmer.
 • Liste 2: 16 stemmer.

Mandatfordelingen i formannskapet for perioden 2015-2019 blir da som følger:

Divisjon med 1 2 3 4 5 6
Liste 1 19 (1) 9,5 (3) 6,33 (5) 4,75 (7) 3,8 (9) 3,16
Liste 2 16 (2) 8 (4) 5,33 (6) 4 (8) 3,2 2,66

Fordelingen i formannskapet blir da slik:

 • Liste 1: AP/KRF/H får følgende mandater: nr 1, 3, 5, 7 og 9 = 5 representanter.
 • Liste 2: SP/SV/V/FRP/MDG/UAV får følgende mandater: nr. 2, 4, 6 og 8 = 4 representanter.

Totalt: 9 representanter.

Herved er samtlige 9 representanter i formannskapet besatt.

Listenes kandidater fikk da følgende stemmetall:

Liste 1: Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti

 1. Bjørn Iversen (AP) 19 stemmer
 2. Silje H. Sjøvold (H) 19 stemmer
 3. Trine Reitan (AP) 19 stemmer
 4. Ove Morten Haugan (AP) 19 stemmer
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 19 stemmer
 6. Charlotte F. Aakerhus (H) 19 stemmer
 7. Arild K. Pedersen (AP) 19 stemmer
 8. Bjørn J. Holmli (AP) 19 stemmer
 9. Berit Gustad Nessø (AP) 19 stemmer
 10. Torill Elverum (AP) 19 stemmer
 11. Einar A. Tromsdal (AP) 19 stemmer
 12. Tor Martin Nordtømme (AP) 19 stemmer

Liste 2: Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant

 1. Marit Voll (SP) 16 stemmer
 2. Pål Sverre Fikse (SP) 16 stemmer
 3. Karl Bernhard Hoel (SP) 16 stemmer
 4. Brita Kleven Thorsvik (V) 16 stemmer
 5. Anne Kolstad (SV) 16 stemmer
 6. Arvid Wold (MDG) 16 stemmer
 7. Vigdis Haldorsen (SP) 16 stemmer
 8. Arne Leonhardsen (FRP) 16 stemmer
 9. Trude Holm (SP) 16 stemmer
 10. Birgitte Skjørholm Dillan (SP) 16 stemmer

Til slutt ble hver listes plasser besatt med de kandidater som hadde fått flest stemmer i følgende rekkefølge etter stemmetall og plassering på lista.
  
VEDTAK: 
Verdal formannskap med varamedlemmer for perioden 2015-2019:

Liste 1: Fellesliste Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Ove Morten Haugan (AP)
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF)

Varamedlemmer:

 1. Charlotte F. Aakerhus (H)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Berit Gustad Nessø (AP)
 5. Torill Elverum (AP)
 6. Einar A. Tromsdal (AP)
 7. Tor Martin Nordtømme (AP)

Liste 2: Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/ Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant:

Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Brita Kleven Thorsvik (V)

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Arvid Wold (MDG)
 3. Vigdis Haldorsen (SP)
 4. Arne Leonhardsen (FRP)
 5. Trude Holm (SP)
 6. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)

 

PS 081/15 Valg av ordfører for perioden 2015 - 2019  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING:  
AP/KRF/H v/Ove Morten Haugan foreslo Bjørn Iversen som ordfører i Verdal kommune for perioden 2015-2019. Det ble også bedt om skriftlig votering.

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV v/Karl Bernhard Hoel foreslo Marit Voll som ordfører i Verdal kommune for perioden 2015-2019.

Det ble foretatt skriftlig votering med følgende resultat:

 • Bjørn Iversen – 19 stemmer
 • Marit Voll – 16 stemmer

VEDTAK:   
Som ordfører i Verdal kommune for perioden 2015-2019 ble Bjørn Iversen valgt med 19 stemmer.

          

PS 082/15 Valg av varaordfører for perioden 2015-2019    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING:  
Tellekorpset ble supplert med Terje Aksnes og Pål Sverre Fikse gikk ut av tellekorpset på denne saken.

AP/KRF/H v/Ove Morten Haugan foreslo Silje Heggdal Sjøvold som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2015-2019. Det ble også bedt om skriftlig votering.

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV v/Karl Bernhard Hoel foreslo Pål Sverre Fikse som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2015-2019.

Det ble foretatt skriftlig votering med følgende resultat:

 • Silje Heggdal Sjøvold – 19 stemmer
 • Pål Sverre Fikse – 16 stemmer

VEDTAK:
Som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2015-2019 ble valgt Silje Heggdal Sjøvold med 19 stemmer.

 

PS 083/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING:  
Valgnemndas innstilling ble utdelt.

Valgnemnda har foreslått at følgende velges om medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget for valgperioden 2015-2019:

Liste 1 Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Astrid Tromsdal (AP)
 2. Kristin Johanne Hildrum (AP)
 3. Tronn Røtvoll (H) 

Varamedlemmer:

 1. Jon Sellæg (AP)
 2. Knut Johansson (AP)
 3. Inga A. Hildrum (AP)

Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønn/Uavhengig representant

Medlemmer:

 1. John Hermann (UAV), leder
 2. Kristine Karlgård (SP), nestleder  

Varamedlemmer:

 1. Tore Landstad (FRP)
 2. Jostein Grande (SP)
 3. Mette Karlgård (SP)
 4. Randi Kvernmo (MDG)

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på kontrollutvalg følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Kontrollutvalget i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019: 

Liste 1 Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Astrid Tromsdal (AP)
 2. Kristin Johanne Hildrum (AP)
 3. Tronn Røtvoll (H) 

Varamedlemmer:

 1. Jon Sellæg (AP)
 2. Knut Johansson (AP)
 3. Inga A. Hildrum (AP)

Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønn/Uavhengig representant

Medlemmer:

 1. John Hermann (UAV), leder
 2. Kristine Karlgård (SP), nestleder  

Varamedlemmer:

 1. Tore Landstad (FRP)
 2. Jostein Grande (SP)
 3. Mette Karlgård (SP)
 4. Randi Kvernmo (MDG)

 

PS 084/15 Valg av komite for plan og samfunn og komite for mennesker og livskvalitet for perioden 2015-2019    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING:  
Valgnemnda har foreslått at følgende velges om medlemmer og varamedlemmer til komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet for valgperioden 2015-2019:

Plan og samfunn:

Liste 1 Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan, leder (AP)
 2. Oddleiv Aksnes, nestleder (H)
 3. Jorunn Dahling (AP)
 4. Fatima Almanea (AP)
 5. Torbjørn Sellæg (H) 

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Arild Stenberg (AP)
 3. Inger Åse L. Evenmo (AP)
 4. Jøran Zakariassen (AP)
 5. Siv Engelin (AP)
 6. Ann-Maj Holmli (H)
 7. Kristoffer L. Nicolaysen (AP)

Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønn/Uavhengig representant

Medlemmer:

 1. Kim Tommy Nessemo (SP)
 2. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
 3. Anne Segtnan (SP)
 4. Arvid Wold (MDG) 

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Knut Fortun (FRP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Grete Dyrstad (V)
 6. Marit Voll (SP)

Komite mennesker og livskvalitet:

Liste 1 Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Trine Reitan, leder (AP)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Charlotte F. Aakerhus (H)
 5. Helena Kruken Ulvin (KRF) 

Varamedlemmer:

 1. Lotte H. Kjesbu (H)
 2. Torill Elverum (AP)
 3. Siv Engelin (AP)
 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
 5. Geir Singstad (AP)
 6. Torunn Rotmo (AP)
 7. Terje Rennemo (AP)

Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønn/Uavhengig representant:

Medlemmer:

 1. Vigdis Haldorsen (SP), nestleder
 2. Marit Anna Morken (SP)
 3. Bjørn S. Hojem (V)
 4. Bård Storhaug (FRP) 

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne (SP)
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Hilde Grøtting (SV)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Terje Aksnes (SP)
 6. Pål Sverre Fikse (SP)

Votering:

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på komité plan og samfunn følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt.

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på komité mennesker og livskvalitet følgende resultat:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet for valgperioden 2015-2019:  

Plan og samfunn:

Liste 1 Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan, leder (AP)
 2. Oddleiv Aksnes, nestleder (H)
 3. Jorunn Dahling (AP)
 4. Fatima Almanea (AP)
 5. Torbjørn Sellæg (H) 

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Arild Stenberg (AP)
 3. Inger Åse L. Evenmo (AP)
 4. Jøran Zakariassen (AP)
 5. Siv Engelin (AP)
 6. Ann-Maj Holmli (H)
 7. Kristoffer L. Nicolaysen (AP)

Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønn/Uavhengig representant

Medlemmer:

 1. Kim Tommy Nessemo (SP)
 2. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
 3. Anne Segtnan (SP)
 4. Arvid Wold (MDG) 

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Knut Fortun (FRP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Grete Dyrstad (V)
 6. Marit Voll (SP)

Komite mennesker og livskvalitet:

Liste 1 Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Trine Reitan, leder (AP)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Charlotte F. Aakerhus (H)
 5. Helena Kruken Ulvin (KRF) 

Varamedlemmer:

 1. Lotte H. Kjesbu (H)
 2. Torill Elverum (AP)
 3. Siv Engelin (AP)
 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
 5. Geir Singstad (AP)
 6. Torunn Rotmo (AP)
 7. Terje Rennemo (AP)

Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønn/Uavhengig representant:

Medlemmer:

 1. Vigdis Haldorsen (SP), nestleder
 2. Marit Anna Morken (SP)
 3. Bjørn S. Hojem (V)
 4. Bård Storhaug (FRP) 

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne (SP)
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Hilde Grøtting (SV)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Terje Aksnes (SP)
 6. Pål Sverre Fikse (SP)

 

PS 085/15 Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret for perioden 2015-2019    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING:  
Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i samkommunestyret for valgperioden 2015-2019:

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti/Høyre (liste 1):

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Berit Gustad Nessø (AP)
 4. Tor Martin Nordtømme (AP) 
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 

Varamedlemmer:

 1. Ann-Maj Holmli (H)
 2. Ove Morten Haugan (AP)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Arild K. Pedersen (AP)
 5. Bjørn Holmli (AP)
 6. Torill Elverum (AP)
 7. Fatima Almanea (AP)

Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/ Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant (liste 2):

Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Trude Holm (SP)
 3. Arne Leonhardsen (FRP)
 4. Anne Kolstad (SV) 

Varamedlemmer:

 1. Karl Bernhard Hoel (SP)
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Pål Sverre Fikse (SP)
 4. Johannes Rosvold (V)
 5. Anne Segtnan (SP)
 6. Terje Aksnes (SP)

Det ble votert med følgende resultat:

 • Medlemmer - enstemmig.
 • Varamedlemmer – enstemmig

VEDTAK:  
Medlemmer og varamedlemmer i samkommunestyret for valgperioden 2015-2019:

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti/Høyre (liste 1):

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Berit Gustad Nessø (AP)
 4. Tor Martin Nordtømme (AP) 
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 

Varamedlemmer:

 1. Ann-Maj Holmli (H)
 2. Ove Morten Haugan (AP)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Arild K. Pedersen (AP)
 5. Bjørn Holmli (AP)
 6. Torill Elverum (AP)
 7. Fatima Almanea (AP)

Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/ Miljøpartiet De Grønne/Uavhengig representant (liste 2):

Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Trude Holm (SP)
 3. Arne Leonhardsen (FRP)
 4. Anne Kolstad (SV) 

Varamedlemmer:

 1. Karl Bernhard Hoel (SP)
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Pål Sverre Fikse (SP)
 4. Johannes Rosvold (V)
 5. Anne Segtnan (SP)
 6. Terje Aksnes (SP)

 

PS 086/15 Valg av representanter til KS sine organer for perioden 2015-2019    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING:   
Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til KS sine organer for valgperioden 2015-2019:

Liste 1 Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H) 

Varamedlemmer

 1. Berit G. Nessø (AP)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Einar A. Tromsdal (AP)

Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønn/Uavhengig representant

Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP) 

Varamedlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Anne Segtnan (SP)
 3. Trude Holm (SP)

Votering:

 • Medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlemmer – enstemmig vedtatt

VEDTAK:   
Medlemmer og varamedlemmer til KS organer for perioden 2015-2019:

Liste 1 Arbeiderpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H) 

Varamedlemmer

 1. Berit G. Nessø (AP)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Einar A. Tromsdal (AP)

Liste 2 Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti/Venstre/Fremskrittspartiet/Miljøpartiet De Grønn/Uavhengig representant

Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP) 

Varamedlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Anne Segtnan (SP)
 3. Trude Holm (SP)

 

PS 087/15 Opplæring av folkevalgte valgt for perioden 2015-2019    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret vedtar å benyttes seg av KS Folkevalgtprogram 2015-2019.
 2. Første del av opplæringen vil bli 11. november 2015.
 3. Det tegnes abonnement på tidsskriftet «Kommunal Rapport» for medlemmer i kommunestyret, og for de medlemmene i kontrollutvalget, komiteene og administrasjonsutvalget som ikke er medlemmer i kommunestyret.

 

 

PS 088/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.10.2015

BEHANDLING: 
Rådmann ønsket det nye kommunestyret velkommen og gratulerte med valget

     Til toppen av siden


 

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 23.07.2021 12:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS