Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.17 - PS 34/17 Utarbeidelse av innkjøpsstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

Saksbehandler: Jon Erik Isidor Carlsen Englund

2017/2040 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.04.2017 41/17
Kommunestyret 24.04.2017 34/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Verdal kommunestyre vedtar at de strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner innarbeides i ny innkjøpsstrategi for Verdal kommune.
     
  2. Verdal kommune skal innarbeide disse anbefalingene i sine anskaffelsesreglement/rutiner og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er overholdt. 
     

  

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommunestyre vedtar at de strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner innarbeides i ny innkjøpsstrategi for Verdal kommune.
  2. Verdal kommune skal innarbeide disse anbefalingene i sine anskaffelsesreglement/rutiner og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er overholdt.
     

Vedlegg:
«Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner».

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
KS, NHO, Skatteetaten, UNIO, YS og LO har sammen utarbeidet en strategi mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser som de har samlet i "Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner". Jfr. vedlagte hefte.

I strategien er det i tillegg til å ta et klart holdningsstandpunkt om at vi ikke skal ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser utarbeidet råd om konkrete tiltak som å begrense antall ledd i kontraktskjeden, sette krav til fagkunnskap, å vite hvem som arbeider for oss, å vite hvem vi betaler til, kreve innsyn i relevante skatteopplysninger, gjennomføre kontroller m.v.

Trønderske kommuner og fylkeskommuner handler hvert år varer og tjenester for milliarder av kroner og det vil bety mye at kommunene har en aktiv holdning til det å hindre useriøse tilbydere til offentlige oppdrag. Samarbeidspartnerne har derfor oppsøkt trønderske kommuner og fylkeskommuner og oppfordret kommunene til å innarbeide tiltakene i sine anskaffelsesbestemmelser

Johan Hægstad, Skatt Midt-Norge og leder i SMSØ i trøndelagsfylkene har i den forbindelse hatt dialog med innkjøpsansvarlig i Innherred samkommune og på politisk nivå i Verdal kommune.
 
Vurdering: 
Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et stort problem som undergraver seriøse bedrifter, rettferdig konkurranse, arbeidstakernes rettigheter og finansiering av velferd. Metodene blir mer og mer avanserte, og det er nødvendig å ha gode rutiner som kan forebygge og hindre at det offentlige bruker useriøse aktører. Det offentlige er en stor kunde når det gjelder kjøp av varer og tjenester, og det vil bety mye at det offentlige har klare standpunkter og gode rutiner på området. Svart økonomi skaper ikke verdier og velferd, men finansierer kriminell virksomhet.

Rådmannen foreslår at kommunen innarbeider de anbefalte tiltak i ny innkjøpstrategi, anskaffelsesreglement og oppfølgingsrutiner. Rådmannen er prinsipielt enig i at det skal settes krav om faglærte og lærlinger, men foreslår likevel at det innarbeides en mulighet til å gjøre unntak. Lokalt har vi fortsatt mindre bedrifter som ikke kan innfri slike prosentkrav, men som er absolutt seriøse og innfrir de øvrige krav.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.04.2017 11:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS