Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.17 - PS 35/17 Endring i Innherred Renovasjon IKS sin selskapsavtale grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune, samt behov for økt låneramme

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref: 2005/9302 - /037

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.04.2017 42/17
Kommunestyret 24.04.2017 35/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune godkjenner revideringen av Innherred renovasjon IKS sin selskapsavtale i § 1, §6 og §8 grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune.
 2. Verdal kommune godkjenner at lånerammen for selskapet økes til 200 mill.kr, jfr. §17 i revidert selskapsavtale. 
   

 
  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Verdal kommune godkjenner revideringen av Innherred renovasjon IKS sin selskapsavtale i § 1, §6 og §8 grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune.
 2. Verdal kommune godkjenner at lånerammen for selskapet økes til 200 mill.kr, jfr. §17 i revidert selskapsavtaleikt.
   

Vedlegg:

 1. Brev fra Innherred Renovasjon datert 10.11.2016
 2. Forslag til ny selskapsavtale (endringer markert med rødt)
 3. Saksdokumenter PS 07/16, Tydal kommune som ny deltakerkommune
 4. Saksdokumenter PS 08/16 Økonomiplan 2017 - 2020
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I brev datert 10.11.16 ber Innherred Renovasjon om at deltakerkommunene godkjenner endringer i selskapsavtalen. Endringen skyldes at Tydal kommune har søkt om medlemskap i Innherred Renovasjon IKS, samt at vedtatt økonomiplan for selskapet krever økt låneramme.

Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS vedtok i møte den 17.11.16 følgende:

 1. Avtalen mellom Tydal kommune og Innherred Renovasjon IKS som deltakerkommune vedtas.
 2. Foreslåtte endringer i Selskapsavtalen vedtas.
   

Vedtatt økonomiplan for 2017- 2020 til Innherred Renovasjon medfører at selskapet må øke sin låneramme til 200 mill.kr, jfr. §17 i forslag til revidert selskapsavtale.

Forslag til ny selskapsavtale grunnet ovennevnte følger som vedlegg i saken.
 
Vurdering: 
Rådmannen vil ut fra det ovenstående og vedlagte brev foreslå at formannskapet innstiller til kommunestyret på at den nye selskapsavtalen godkjennes. Økning av lånerammen skal være relativt risikofritt da renovasjonstjenesten drives som en selvkosttjeneste.

Etter opptagelse av Tydal som medlemskommune vil Innherred Renovasjon bestå av 10 kommuner.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.04.2017 11:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS